45-85= – 40 Απλά μαθηματικά… (Με «γεμάτα ταμεία» η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς της FS. Στα 85,2 εκατ. οι καταθέσεις όψεως) Reviewed by Momizat on . Με «γεμάτα ταμεία» μεταβιβάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς της FS, η οποία προσέφερε 45 εκατ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με τ Με «γεμάτα ταμεία» μεταβιβάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς της FS, η οποία προσέφερε 45 εκατ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με τ Rating: 0

45-85= – 40 Απλά μαθηματικά… (Με «γεμάτα ταμεία» η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς της FS. Στα 85,2 εκατ. οι καταθέσεις όψεως)

45-85= – 40 Απλά μαθηματικά… (Με «γεμάτα ταμεία» η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς της FS. Στα 85,2 εκατ. οι καταθέσεις όψεως)

Με «γεμάτα ταμεία» μεταβιβάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς της FS, η οποία προσέφερε 45 εκατ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στα τέλη του 2016, το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ανερχόταν στα 85,4 εκατ., εκ των οποίων τα 85,2 εκατ. ήταν καταθέσεις όψεως.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αντιπροσωπεύουν μετρητά, είτε στα ταμεία της εταιρείας, είτε σε τραπεζικές καταθέσεις, διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.


Μάλιστα, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, κατόπιν πρόσκλησης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με το έγγραφο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 387/25.02.2015, το διοικητικό συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την απόφαση υπ’ αριθμό 181/11/22-04-2015 ενέκρινε το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων και την τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.11 του Ν.2469/1997 όπως ισχύει, σε βραχυπρόθεσμες πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας (Repos).

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ανταποκρινόμενη στην ανωτέρω πρόσκληση, αλλά και σε εφαρμογή του Ν.4323/2015 (ΦΕΚ- 43/27.04.2015) μετέφερε στον λογαριασμό της στην ΤτΕ ποσά ύψους 39 εκατ. την 12η Μαΐου 2015 (70 εκατ. στις 31/12/2016), τα οποία μπορεί να αποδεσμεύει/εκταμιεύει σταδιακά για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, με προειδοποίηση δύο εργάσιμων ημερών.

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της εταιρείας, κατά το τέλος της τελευταίας χρήσεως, είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 100%.

mixanikosose.

Σχόλια (1)

  • Τάσος

    Τι λαϊκιστές είστε; αν δεν είχε ιδιωτικοποιηθεί, θα έπρεπε να πληρώσει 16 δις από παράνομες επιχορηγήσεις και πρόστιμα!

    Απάντηση

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή