“Ματαιοπονία”: ποιητική συλλογή με ερωτήματα για εμάς Reviewed by Momizat on . Με ἱδιαίτερη χαρά ὁ Ὀδυσσέας Νασιόπουλος σᾶς προσκαλεῖ, στην παρουσίαση τῆς ποιητικῆς συλλογῆς "Ματαιοπονία" ποῦ κυκλοφορεῖ ἀπ 'τις ἐκδόσεις Ἡρα Ἑκδοτική. Στις Με ἱδιαίτερη χαρά ὁ Ὀδυσσέας Νασιόπουλος σᾶς προσκαλεῖ, στην παρουσίαση τῆς ποιητικῆς συλλογῆς "Ματαιοπονία" ποῦ κυκλοφορεῖ ἀπ 'τις ἐκδόσεις Ἡρα Ἑκδοτική. Στις Rating: 0

“Ματαιοπονία”: ποιητική συλλογή με ερωτήματα για εμάς

“Ματαιοπονία”: ποιητική συλλογή με ερωτήματα για εμάς

Με ἱδιαίτερη χαρά ὁ Ὀδυσσέας Νασιόπουλος σᾶς προσκαλεῖ, στην παρουσίαση τῆς ποιητικῆς συλλογῆς “Ματαιοπονία”
ποῦ κυκλοφορεῖ ἀπ ‘τις ἐκδόσεις Ἡρα Ἑκδοτική.
Στις ἀπαγγελιές τῶν ποιημάτων κι στόν θεατρικό αὐτοσχεδιάσμο, οἱ Βίκη Ιακωβάκη, Χριστίνα Κρίθαρη,
Βασιλένα Μητσιάδη,
στον συντόνισμό ἡ Βίκη Ιακωβάκη.
suita
“Ματαιοπονία” κι ἔρχεται το ἐρώτημα γιατί ματαιοπονία; Γιατί κάποιος νὰ ματαιοπονεῖ σ ‘ἑναν κόσμο ποῦ ὅλα φαντάζουν εὔκολα κι ἀπλά ἤ μήπως τελικά δεν εἶναι ἔτσι, σήμερα εἰδικά ποῦ ὅλα τὰ δεδομένα τῆς πλάνης καταρρέουν καὶ τὰ πάντα μετριούνται μὲ την ἀπιστία τῶν καιρῶν, ἡ πρόταση εἶναι καὶ παραμένει διαχρονική, θὰ παραδωθεῖς σὲ μιὰ ζωή ἀνούσια ἀνάγκης κι ἐπιβουλῆς ἤ θὰ πατήσεις πόδι καὶ θὰ κοιτάξεις την
ἀλήθεια κατάματα καὶ θὰ παλέψεις μὲ τὸν χειρότερο ἐχθρό σου τον ἐαυτό σου.
Ἡ “Ματαιοπονία” εἶναι μιὰ ποίηση καθημερινή τοῦ δρόμου, τῆς ψυχῆς, τῆς καρδιᾶς καὶ σὲ προκαλεῖ νὰ τὴν καταλάβεις, νὰ τὴν νιώσεις καὶ στὴν δικὴ σου ζωή.

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, στις 8.45 μ.μ, στη Σουίτα Art cafe

Αφήστε το σχόλιο σας