To ΓΕΛ Οιχαλίας στο Δουβλίνο Reviewed by Momizat on . Tο  ΓΕΛ Οιχαλίας  έχοντας ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής του διάστασης και τη  βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επιμόρφωσης των εκπα Tο  ΓΕΛ Οιχαλίας  έχοντας ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής του διάστασης και τη  βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επιμόρφωσης των εκπα Rating: 0

To ΓΕΛ Οιχαλίας στο Δουβλίνο

To ΓΕΛ Οιχαλίας στο Δουβλίνο

Tο  ΓΕΛ Οιχαλίας  έχοντας ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής του διάστασης και τη  βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της υιοθέτησης νέων μεθόδων διδασκαλίας   συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+/Δράση ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.
Στην επιμορφωτική  δραστηριότητα συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας διαφόρων  ειδικοτήτων (Αλεξίου Ελένη ΠΕ06, Κορκής Άγγελος ΠΕ04, Κυρίτσης Γεώργιος ΠΕ19, Λυγούρα Ανδρομάχη ΠΕ02) που ταξίδεψαν γι’ αυτό το λόγο στο Δουβλίνο. Το σεμινάριο με τίτλο CLIL IN DUBLIN: Content and Language Integrated Learning(Η Διδασκαλία της Γλώσσας με βάση το περιεχόμενο) χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε, διοργανώθηκε από τον φορέα ENGLISH MATTERS στο IPA(Institute of Public Administration/Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης του Δουβλίνου) και  διήρκεσε από 28/2/2016-5/3/2016.Το παρακολούθησαν 20 εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ισπανία , Ιταλία, Βέλγιο, Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία, Φιλανδία και Ελλάδα)
 Το σεμινάριο ξεκίνησε με συστάσεις μεταξύ των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων, ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιρλανδίας και συζήτηση-σύγκριση με τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων χωρών. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία της πρακτικής Clil. Η Ελλάδα είναι μια από τις πολύ λίγες ευρωπαϊκές  χώρες (μαζί με τη Δανία , την Ισλανδία την Πορτογαλία και την Κύπρο) στις οποίες δεν εφαρμόζεται συστηματικά και σε διευρυμένο επίπεδο το μοντέλο CLIL.
Η μέθοδος CLIL (Content & Language Integrated Learning-Συνδυασμένη Εκμάθηση Αντικειμένου Γλώσσας) αφορά τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου μέσω μιας γλώσσας διαφορετικής από τη μητρική των μαθητών. Πρόκειται για μια καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας, κατά την οποία η ξένη γλώσσα,  δεν αποτελεί το στόχο του μαθήματος, αλλά το μέσο για την εκμάθηση ενός γνωστικού αντικειμένου. Βασική αρχή της μεθόδου είναι ότι οι μαθητές αποκτούν γνώσεις για το γνωστικό αντικείμενο, χρησιμοποιώντας και, ως εκ τούτου, μαθαίνοντας και την ξένη γλώσσα. Συνεπώς η γλώσσα δεν αντιμετωπίζεται ως σκοπός αλλά ως μέσο.
 Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση τρόπων να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και της διδασκαλίας του επιστημονικού αντικειμένου, διότι πολλές φορές στους διδακτικούς στόχους του ενός σκέλους αποδίδεται προτεραιότητα εις βάρος των διδακτικών στόχων του άλλου. Επίσης, εξετάστηκαν τα προσόντα, ο ρόλος και η παρουσία είτε ενός καθηγητή είτε συνεργαζόμενων καθηγητών (ξένης γλώσσας-επιστημονικού διδακτικού αντικειμένου) και παρουσιάστηκαν είδη ασκήσεων με τις οποίες οι μαθητές καθοδηγούνται προς την επίτευξη των στόχων της μεθόδου CLIL. Ως ενδιαφέρουσα παράμετρος αναδείχθηκε το πώς προσεγγίζουμε θέματα (δια)πολιτισμικά κατά την εφαρμογή της μεθόδου.


Καθώς οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο της τεχνολογίας και της επιστήμης καθιστούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή  μαζικό μέσο διδασκαλίας και  δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών, θεωρήθηκε απαραίτητο να προσεγγίσουμε τη νέα εκπαιδευτική μέθοδο και με τη βοήθεια εργαλείων Web2(η δεύτερη μέρα του προγράμματος ήταν αφιερωμένη στη διδασκαλία εργαλείων Web2)  για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διδασκαλία μας πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική.
Στα πλαίσια του σεμιναρίου μας δόθηκε η ευκαιρία να εμπλακούμε σε εργασίες και θέματα που σχετίζονται με την τάξη CLIL χρησιμοποιώντας το ιρλανδικό περιβάλλον, τη λαογραφία, την ιστορία, τον αθλητισμό, τα σύμβολα, την τέχνη, την κοινωνία(Trinity College, National Museum, National Gallery).Η συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, σε σεμινάρια και εργαστήρια μας βοήθησε να συνδεθούμε με την κοινότητα των εκπαιδευτικών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες  να ανταλλάξουμε  εμπειρίες, καλές πρακτικές και ιδέες τους με συναδέλφους από διάφορα σχολεία στην Ευρώπη να  βρούμε ένα σημείο συνάντησης –επαφής για μελλοντική συμμετοχή σε ευρωπαϊκές συνεργασίες. Το σεμινάριο έκλεισε με την παρουσίαση εργασιών , αξιολόγηση του προγράμματος και συζήτηση για τη διάχυση.
 Στη συγκεκριμένη  κινητικότητα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας
Η μαθησιακή  εμπειρία, που ήταν αποτέλεσμα της συμμετοχής του σχολείου στο Πρόγραμμα Erasmus+KA1 ήταν ,σύμφωνα και με τους τέσσερις εκπαιδευτικούς, ουσιαστική και ιδιαίτερα χρήσιμη. Με γνώμονα την ανάγκη για βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και προσέγγισης των μαθητών στα πλαίσια της διαχείρισης μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου για όλους και κυρίως τους μαθητές οραματιζόμαστε ένα καλύτερο σχολείο πιο κοντά στο μαθητή, στο γονιό, στην κοινωνία.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή