"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

27.5 C
Trikala

Yπόμνημα της Επιτροπής Αγώνα Κηπακίου και Δέλτα Καλαμπάκας προς την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

lafarm

Σχετικά άρθρα

 
Με αφορμή της αυτοψίας – επίσκεψής σας στην περιοχή μας στα πλαίσια του έργου της «Ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής: Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα», επιθυμούμε να σας παρουσιάσουμε όσο πιο επιγραμματικά γίνεται, για τις ενέργειές μας αλλά και το ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο που θεωρούμε ότι έχει φθάσει σήμερα ο αγώνας μας:

kip3

 1. Διαβούλευση της ΜΠΕ του έργου «Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής: Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα»

Με αφορμή τη διαβούλευση της ΜΠΕ του έργου «Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής: Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα» της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κηπακίου και Δέλτα Καλαμπάκας υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 47/5-9-2014 έγγραφό του παρατηρήσεις με θέμα: «Παρατηρήσεις στην προς διαβούλευση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής: Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα» της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».

Οι παρατηρήσεις του Συλλόγου επί της ΜΠΕ της Ηλεκτροκίνησης Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, οι οποίες αναφέρονταν συνοπτικά, είχαν ως εξής:

α) να γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στο αντίστοιχο κεφάλαιο της ΜΠΕ (ΚΕΦ. 3.2.1.4 Οδικό Δίκτυο – Ισόπεδες και ανισόπεδες διαβάσεις), τόσο για την ύπαρξη και διατήρηση της υφιστάμενης ΙΔ του Κηπακίου όσο και της νέας ΙΔ του Περιφερειακού.

Η συγκεκριμένη παρατήρηση έγινε προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της ΙΔ του Κηπακίου στην υφιστάμενή της μορφή έως και την υλοποίηση της Ηλεκτροκίνησης της εν λόγω γραμμής αλλά και να προβλεφθεί στον όποιο προϋπολογισμό του έργου της Ηλεκτροκίνησης, το κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης δύο νέων ομαδοποιημένων ΑΣΙΔ διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό, τη διατήρηση και των δύο ισόπεδων διαβάσεων.

β) στην απομάκρυνση της κεραίας GSM-R σε απόσταση 500 μέτρων από το Σχολείο της περιοχής αλλά και 300 μέτρων από τα όρια κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με την ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 “Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις”, Αρ. 3 § 5): ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, (http://www.synigoros.gr/resources/docs/202054.pdf)

Το συγκεκριμένο έγγραφο υποβλήθηκε (5-09-2014) και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων αλλά και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στις αντίστοιχες αποφάσεις των οργάνων τους. Με βάση τα παραπάνω, ακολούθησαν οι εξής αποφάσεις:

Α. η υπ’ αριθμό 399/23-09-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων (ΑΔΑ: 7ΛΙΥΩΗ9 – 5ΞΘ) με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 91/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εισήγηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής: Παλαιοφάρσαλος- Καλαμπάκα» της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» όπου στο αποφασιστικό της διατυπώνονται οι εξής επισημάνσεις:

«…. α) Την απομάκρυνση της κεραίας GSM-R σε απόσταση 1300μ. από το Σχολείο της περιοχής Κηπακίου και βορειοδυτικά και

β) Να προνοήσει ο ΟΣΕ για τη διατήρηση της σιδηροδρομικής διάβασης στο Κηπάκι, παράλληλα με την διάβαση στον Περιφερειακό δρόμο”…»

 

και

 

Β. η Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμού α.α. 209 απόφασης, απόσπασμα του 11ου/14-10-2014 πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 6ΛΦΔ7ΛΡ-ΧΔ4) με θέμα: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» όπου εγκρίνει την ΜΠΕ του εν λόγω έργου κατά πλειοψηφία, με τους εξής επιπρόσθετους όρους:

«… 1. Η κεραία θα τοποθετηθεί εκτός οικισμού

 1. Οι δυο υπάρχουσες διαβάσεις θα παραμείνουν ως έχουν για την ηλεκτροκίνηση….»

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου παραβρεθήκαμε, ήταν ιδιαίτερα σημαντική η διαβεβαίωση που μας δόθηκε, ότι θα διατηρηθεί η υφιστάμενη ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση Κηπακίου στην τρέχουσα κατάστασή της έως την υλοποίηση της ηλεκτροκίνησης.

 

 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα και αποφάσεις, έχουν αποσταλεί (ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά) με το υπ’ αριθμό 53/23-10-2014 του Συλλόγου σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την έγκριση της ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου όπως και στην Υπηρεσία σας.

 

 

 1. Ενέργειες και πληροφορίες σχετικά με ομαδοποίηση των δύο ΑΣΙΔ του Κηπακίου και του Περιφερειακού Δακτυλίου

Μέσα από σχετική αλληλογραφία της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αριθμ.πρωτ. 159/ 16-01-2015) και του ΟΣΕ (αριθμ.πρωτ. 1275278/ 10-02-2015) που μας κοινοποιείται και προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω από πλευράς ΟΣΕ, η λύση της ομαδοποίησης δύο ΑΣΙΔ της ίδιας τεχνολογίας, δηλαδή του υφιστάμενου της ΑΣΙΔ Κηπακίου (Χ.Θ: 61+050) και ενός μεταφερόμενου της ίδιας τεχνολογίας με αυτό του υφιστάμενου στην Ισόπεδη Διάβαση του Περιφερειακού Δακτυλίου (Χ.Θ. 61+250), παρέχοντας η εταιρεία ALSTOM στον ΟΣΕ τα απαραίτητα ανταλλακτικά και εξαρτήματα για την ομαδοποίησή τους, προκύπτει ότι η εταιρεία ALSTOM δεν επιθυμεί να αναλάβει καμία εργασία μετατροπής δεδομένου ότι η ισόπεδη διάβαση με ΑΣΙΔ στον Περιφερειακό Δακτύλιο «δεν πληροί τις αναγκαίες συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας» και ως εκ τούτου θεωρείται «ότι η ενδεδειγμένη λύση είναι η δημιουργία ανισόπεδου κόμβου». Τέλος, προτείνεται η αγορά δύο νέων ΑΣΙΔ της ίδιας τεχνολογίας για ομαδοποίηση, κόστους 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τα οποία ο ΟΣΕ δεν έχει ουδεμία αντίρρηση να προμηθευτεί και να τοποθετήσει αρκεί να βρεθεί χρηματοδότηση για το εν λόγω έργο.

 

 

 1. Συνάντηση στις 07/04/2015 με τον (τότε αναπληρωτή) υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.Χρήστο Σπίρτζη

Στις 07/04/2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Τρικαλινών βουλευτών, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, του Δημάρχου Τρικκαίων και αντιπροσωπείας μας (της Επιτροπής Αγώνα του Κηπακίου) με τον (τότε αναπληρωτή) υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.Χρήστο Σπίρτζη, στην Αθήνα. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, δόθηκε υπουργική δέσμευση για τη διατήρηση της υφιστάμενης ΙΔ Κηπακίου τροποποιώντας όμως την ΑΣΙΔ Κηπακίου σε Ι.Δ. φυλασσόμενη από φύλακες με χειροκίνητα δρύφακτα, με μεταφορά της χειροκίνητης μπάρας του Περιφερειακού Δακτυλίου στην Ισόπεδη Διάβαση (ΙΔ) Κηπακίου και αντίστοιχα με την αποξήλωση και μεταφορά του μηχανισμού της ΑΣΙΔ (Αυτοματοποιημένης) Κηπακίου στην ΙΔ του Περιφερειακού Δακτυλίου «έως ότου ολοκληρωθεί το έργο της ηλεκτροκίνησης κατά το οποίο θα δημιουργηθούν δύο αυτόματες ισόπεδες διαβάσεις».

 

Για την συγκεκριμένη πρόταση – λύση, που μας έχει προταθεί και άλλη φορά, έχουμε παρουσιάσει με λογικά επιχειρήματα, τους λόγους που δε μας έβρισκε καθόλου σύμφωνους.

 

 1. Προτάσεις – λύσεις που έχουμε κατά καιρούς απορρίψει

Συγκεκριμένα, προτάσεις – λύσεις που σχετίζονται με τροποποίηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου (όπως αυτή σε αφύλακτη «μόνο για πεζούς» Ι.Δ. ή σε  Ι.Δ. φυλασσόμενη από φύλακες με χειροκίνητα δρύφακτα) ή την κατάργησή της, έχουν απορριφθεί κατά επανάληψη από πλευράς μας (καθώς επίσης και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και από το Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων αλλά και από τον ίδιο το Δήμαρχο) με τα εξής επιχειρήματα:

 • Περίπτωση τροποποίησης σε αφύλακτη «μόνο για πεζούς» Ι.Δ.: Μη ασφαλή διάβαση για τους διερχόμενους πεζούς και αλλά και κατηγορία διάβασης που η ηλεκτροκίνηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, καταργεί. Οπότε εκτός του ότι πρόκειται για μια μη ασφαλή λύση, οδηγεί και στο μη επιθυμητό αποτέλεσμα της κατάργησής της.

Μάλιστα, αξίζει να επισημανθεί ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014, με έγγραφο ΟΣΕ με αριθμ.πρωτ. 628580/ 29-09-2014, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής της υπάρχουσας Ισόπεδης Διάβασης του Κηπακίου (Χ.Θ: 61+058) αποκλειστικά σε διάβαση πεζών. Έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη (αριθμ.πρωτ. 183783/59670/2014, 03-12-2014) που μας κοινοποιήθηκε, ζητούσε από τον ΟΣΕ ενημέρωση για τις απόψεις του επί του θέματος τροποποίησης της Ι.Δ. Κηπακίου αποκλειστικά σε διάβαση πεζών και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί. Με έγγραφο του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κηπακίου και περιοχής Δέλτα οδού Καλαμπάκας (αριθμ.πρωτ. 66/ 17-12-2014), δηλώσαμε (για ακόμα μία φορά) ότι υποστηρίζουμε ως μοναδική λύση, τη διατήρηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου στην υφιστάμενη μορφή της και την ομαδοποίησή της με αυτή του Περιφερειακού και ότι μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, η κατάργηση ή η μετατροπή της.

 

 • Περίπτωση τροποποίησης σε Ι.Δ. φυλασσόμενη από φύλακες με χειροκίνητα δρύφακτα: Κατηγορία διάβασης που απαιτεί φύλαξη από προσωπικό του ΟΣΕ και συγκεκριμένο κόστος για τη μισθοδοσία τους. Αυτή η λύση εφαρμόζεται ήδη στην Ισόπεδη Σιδηροδρομική Διάβαση του Περιφερειακού Δακτυλίου από 28/02/2014 που δόθηκε στην κυκλοφορία ο οδικός άξονας «Μύλος» Τσαγκάδα- «Δέλτα» Καλαμπάκας. Ο ΟΣΕ (ως ιδιοκτήτης των ΑΣΙΔ αλλά και ως ο μοναδικά υπεύθυνος για την χρήση τους) ασκούσε συνέχεια πιέσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια οδηγούνταν σε απόπειρες αποξήλωσης, με την αιτιολογία ότι α) το εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτει για την φύλαξη της συγκεκριμένης Ι.Δ. το χρειάζεται ο ΟΣΕ λόγω έλλειψης προσωπικού και β) το εκπαιδευμένο προσωπικό (που έτσι κι αλλιώς δεν του περισσεύει) έχει αρκετά υψηλό κόστος μισθοδοσίας που δεν μπορεί να πληρώνει ούτε η Περιφέρεια αλλά ούτε και ο ΟΣΕ.

Σας θυμίζουμε δημοσιεύματα (Σεπτέμβριος 2014) για τη «λυπητερή» της φύλαξης της χειροκίνητης διάβαση του νέου περιφερειακού οδικού άξονα των Τρικάλων που έστειλε και βεβαίωσε ο ΟΣΕ στην Περιφέρεια (λογαριασμό ύψους 147.651 ευρώ από τον Μάρτιο μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2014). Τέλος, στο διάστημα της λειτουργίας του συγκεκριμένου ΑΣΙΔ, έχουν αναφερθεί και περιστατικά που απείλησαν την ασφάλεια των διερχόμενων αυτοκινήτων.

Η συγκεκριμένη πρόταση – λύση από την μία πλευρά, έδινε τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας να υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις αλλά από την άλλη πλευρά, προϋπόθετε ότι ο ΟΣΕ θα πρέπει να είχε τη δυνατότητα να παρέχει το εκπαιδευμένο προσωπικό αλλά τους πόρους για το υψηλό κόστος μισθοδοσίας. Στοιχεία που επικαλούνταν όμως ότι δε διαθέτει. Οπότε και αφού θα είχε μεταφερθεί η Ι.Δ. φυλασσόμενη από φύλακες με χειροκίνητα δρύφακτα στη χ.θ. του Κηπακίου, δηλαδή στα όρια του Δήμου Τρικκαίων, οι πιέσεις πλέον που θα ασκούσε ο ΟΣΕ, θα στρέφονταν στο Δήμο Τρικκαίων. Το αποτέλεσμα, ένας καινούριος κύκλος αδιαλλαξίας από πλευράς ΟΣΕ και διαμαρτυριών από πλευράς μας αφού κανείς από τους δύο, ΟΣΕ και Δήμος Τρικκαίων, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στη διάθεση του απαιτούμενου εκπαιδευμένου προσωπικού αλλά ούτε και των πόρων για το υψηλό κόστος μισθοδοσίας αυτού. Αλλά ακόμα και αν αυτό ήταν εφικτό, ποιος μας εγγυούνταν ότι σε μια μελλοντική ρήξη της μεταξύ τους συνεργασίας, ο ΟΣΕ δεν αποφάσιζε επικαλούμενος κάποιες συγκυρίες να ανακαλέσει όλες εκείνες τις αποφάσεις και με αποτέλεσμα την κατάργηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου;

 • Περίπτωση κατάργησης της ΑΣΙΔ Κηπακίου: έχουμε αναλύσει άπειρες φορές τα επιχειρήματά μας, επιχειρήματα που σχετίζονται τόσο με τη διευκόλυνσή μας ως προς την επαφή μας με τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό της πόλης των Τρικάλων, τη μη απομόνωσή μας, για κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, αλλά και θρησκευτικές ανάγκες αλλά πρωτεύον, με την ασφάλειά μας. Πρόκειται για επιχειρήματα που υποστηρίζουν ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου αλλά και ο Δήμαρχος Τρικκαίων ειδικά και με το περιστατικό θανάτου συμπολίτη μας που παρασύρθηκε από το τρένο σε αφύλακτη αυτοσχέδια διάβαση (22/12/14).
 • Περίπτωση κατασκευής υπόγειας διάβασης στην ήδη υπάρχουσα διάβαση της περιοχής Κηπακίου. Η πρόταση – λύση κατασκευής υπόγειας διάβασης (για πεζούς και μοτοποδήλατα), στην ήδη υπάρχουσα διάβαση της περιοχής Κηπακίου, είχε εξεταστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας αφού θεωρούμε ότι δεν ενδείκνυται ως κατάλληλη λύση επειδή η διαδικασία για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πρότασης – λύσης, είναι χρονοβόρα, αμφίβολη ως προς χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής της αλλά και υψηλού κόστους. Απτό παράδειγμα για την πόλη μας, η διάβαση «Γκαζέλο» που έχουν περάσει 14 χρόνια και ακόμα δεν έχει παραδοθεί (καθώς και αυτή των «Σαραγίων»).
 • Περίπτωση κατασκευής υπέργειας διάβασης μόνο για πεζούς (με κατασκευή ανελκυστήρα) στην ήδη υπάρχουσα διάβαση της περιοχής Κηπακίου. Πρόκειται, για πρόταση – λύση που έχουμε επίσης απορρίψει. Εκτός της διάρκειας μελέτης και κατασκευής αλλά και του κόστους μιας τέτοιας πρότασης, ο συγκεκριμένος τύπος διάβασης δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής μας αφού αυτές αφορούν την πρόσβαση των κατοίκων (πεζών, με ποδήλατα αλλά και με οχήματα) και ειδικά των παιδιών προς και από τα σχολεία (18ο δημοτικό σχολείο και 32ο Νηπιαγωγείο), προς και από τις εκκλησίες μας (ναοί Αγίου Αθανασίου και Ειρήνης Χρυσοβαλάντου), προς και από τον νέο-κατασκευασμένο ποδηλατόδρομο στην οδό Καλαμπάκας, προς και από τη στάση λεωφορείου στην οδό Μετεώρων, προς και από τις επιχειρήσεις μας στην οδό Καλαμπάκας, προς και από τα γήπεδα της συνοικίας (στα οποία προπονούνται παιδικές ακαδημίες αλλά και διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες με παιδιά που μετακινούνται κυρίως με ποδήλατο). Με την συγκεκριμένη πρόταση- λύση, ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ «ασφαλής» τρόπος πρόσβασης για όλα τα παραπάνω θα ήταν ο Περιφερειακός Δακτύλιος, ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας!! Προκειμένου, να υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο το βαθμό που θεωρούμε μια τέτοια πρόταση – λύση, ως μη κατάλληλη για τις ανάγκες μας, αναφέρουμε την περίπτωση διεξαγωγής μιας νεκρώσιμης τελετής. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να οχήματα αυτής να ακολουθήσουν πορεία μέσα από τον Περιφερειακό Δακτύλιο ενώ οι πεζοί που τη συνοδεύουν, θα οδηγηθούν στην χρήση της υπέργειας διάβασης έως ότου συνενωθούν οχήματα και πεζοί, μόνο στον χώρο κοντά στις εκκλησίες μας. Θα ήταν μια εικόνα τραγελαφική.

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι αφού

 1. Για την αγορά δύο νέων ΑΣΙΔ της ίδιας τεχνολογίας για ομαδοποίηση, κόστους 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ο ΟΣΕ δεν έχει ουδεμία αντίρρηση να προμηθευτεί και να τοποθετήσει αρκεί να βρεθεί χρηματοδότηση για το εν λόγω έργο και με το έργο της Ηλεκτροκίνησης σιδηροδρομικής γραμμής: Παλαιοφάρσαλος- Καλαμπάκα δύνεται αυτή η δυνατότητα που ζητά ο ΟΣΕ δηλ. να βρεθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την αγορά δύο νέων ΑΣΙΔ της ίδιας τεχνολογίας για ομαδοποίηση
 2. Μέσα από τις αποφάσεις του Δήμου Τρικκαίων όσο και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπάρχει συμφωνία ως προς τη διατήρηση και των δύο διαβάσεων (του Κηπακίου και του Περιφερειακού Δακτυλίου)
 3. Είναι ευρύτερης και κοινής αποδοχής ως ασφαλέστερης, η λύση της διατήρησης της ΑΣΙΔ Κηπακίου στην υφιστάμενη μορφή της (με ομαδοποίησή της με το ΑΣΙΔ του Περιφερειακού Δακτυλίου)
 4. Η μοναδική αποδεκτή λύση από πλευρά μας ως κάτοικοι της περιοχής που παρέχει ασφάλεια σε όλους μας, που δεν καταστρέφει την ποιότητα της ζωής των παιδιών μας, που δεν καταδικάζει τον οικισμός μας σε μαρασμό και απομόνωση, που ικανοποιεί και εξυπηρετεί τις κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές αλλά και θρησκευτικές ανάγκες μας, είναι επίσης η διατήρηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου στην υφιστάμενη μορφή της (με ομαδοποίησή της με το ΑΣΙΔ του Περιφερειακού Δακτυλίου).

 

και

 

Επειδή το κόστος των 400.000,00€ για την ομαδοποίηση των δύο ΑΣΙΔ αποτελεί ελάχιστο ποσό, σε σχέση με τον προϋπολογισμό των 45 εκ. ευρώ του έργου της Ηλεκτροκίνησης αλλά και σε σχέση με την ασφάλεια των επιβατών, αλλά και της δικής μας, που διαβιούμε σε περιοχή από την οποία διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή. Η ανθρώπινη ζωή, άλλωστε, δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά.

Επειδή ουδέποτε αρνηθήκαμε να συνεισφέρουμε τα βέλτιστα, ουδέποτε δείξαμε απροθυμία για την περιοχή μας, αντιθέτως είμαστε γνώστες των καθημερινών προβλημάτων και ζητούμε άμεση αλλά ουσιαστική επίλυση αυτών.

Επειδή πιστεύουμε στις αρχές της δημοκρατίας, τις διατάξεις των νόμων και τον σεβασμό στην προσωπικότητα, καθ’ όσον είμαστε όλοι φορολογούμενοι πολίτες με κοινό ενδιαφέρον για την κάθε δυνατή βελτίωση της περιοχής μας.

Επειδή η ζωή μας χωρίς τη διατήρηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου στην υφιστάμενη μορφή της (με ομαδοποίησή της με το ΑΣΙΔ του Περιφερειακού Δακτυλίου), θα γίνει ασφυκτική, καθώς αυτά θα προκαλέσουν στην καθημερινή μας ζωή αφάνταστη ταλαιπωρία, κατακόρυφη αύξηση ατυχημάτων για εμάς και τα παιδιά μας, συρρίκνωση, μαρασμό, απομόνωση του οικισμού μας με κατάργηση της εκκλησίας μας, των γηπέδων μας αλλά και των σχολείων μας.

 

Επιθυμούμε και αιτούμαστε,

 

 1. Στις προτάσεις – λύσεις που θα διαμορφώσετε και πριν καταλήξετε, να ληφθούν υπόψη τόσο το έγγραφο των παρατηρήσεων του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κηπακίου και Δέλτα Καλαμπάκας όσο και οι αποφάσεις του Δήμου Τρικκαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας που υποβλήθηκαν και σας στάλθηκαν, σχετικά με τη διαβούλευση της ΜΠΕ του έργου «Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής: Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα» της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».
 2. Να διατηρηθεί η ΑΣΙΔ Κηπακίου στην υφιστάμενη μορφή της (με ομαδοποίησή της με το ΑΣΙΔ του Περιφερειακού Δακτυλίου) αφού η διάβαση Κηπακίου αφορά τοπική κίνηση και η άλλη του Περιφερειακού υπερτοπική.
 3. Να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα με αφορμή το έργο της ηλεκτροκίνησης, για την ασφάλεια στις μετακινήσεις μας.

 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

 

Πάντα στη διάθεσή σας,

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΗΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης