"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

40.1 C
Trikala

Βρεεε …. καλως τις πρώτες ανεμογεννήτριες στα Τρίκαλα – 15 αιολικά σε Ασπροπόταμο, Μαλακάσι, Καστανιά και Κλεινοβό

lafarm

Σχετικά άρθρα

Στη χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 15 συνολικά αιολικούς σταθμούς προχώρησε χθες (26/9/2020) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε περιοχές του Ασπροποτάμου, του Μαλακασίου, της Καστανιάς και του Κλεινοβού, με διάρκεια ισχύος τα 25 έτη, δηλαδή έως 26/9/2045…

Σημειωτέον ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά καμίας από τις αντίστοιχες σχετικές αιτήσεις για τη χορήγηση των παρακάτω βεβαιώσεων.

Ειδικότερα, τα έργα που έλαβαν τις σχετικές βεβαιώσεις είναι τα εξής:

1. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 14.4 MW στη θέση “ΚΑΛΤΣΑ”, των ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «PIONEER WIND PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIONEER WIND PARK»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 4 , 0

2. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 14.4 MW στη θέση “ΝΕΡΑΙΔΑ”, των ΔΕ ΑΙΘΗΚΩΝ και ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμων ΠΥΛΗΣ και ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «PIONEER WIND PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIONEER WIND PARK»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 3 , 1

3. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 25.2 MW στη θέση “ΚΥΝΗΓΟΣ”, των ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «PIONEER WIND PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIONEER WIND PARK»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 2 , 5

4. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 21.6 MW στη θέση “ΚΕΔΡΟΣ”, της ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «PIONEER WIND PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIONEER WIND PARK»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 6

5. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΠΛΑΓΙΑ”, των ΔΕ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ και ΜΕΤΣΟΒΟΥ, Δήμων ΜΕΤΕΩΡΩΝ και ΜΕΤΣΟΒΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «HIGH VOLTAGE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HIGH VOLTAGE ENERGY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1 , 0

6. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΚΟΚΟΣΙ”, της ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «HIGH VOLTAGE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HIGH VOLTAGE ENERGY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1

7. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΧΙΟΛΙ”, της ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «HIGH VOLTAGE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HIGH VOLTAGE ENERGY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1

8. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ”, της ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «HIGH VOLTAGE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HIGH VOLTAGE ENERGY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1

9. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΚΟΚΚΙΝΟ”, των ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ και ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «HIGH VOLTAGE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HIGH VOLTAGE ENERGY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1 , 0

10. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΣΗΜΕΙΟΝ”, της ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «HIGH VOLTAGE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HIGH VOLTAGE ENERGY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1

11. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΟΞΥΑ ΔΕΣΠΑΤΗ”, των ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΜΕΤΣΟΒΟΥ, Δήμων ΜΕΤΕΩΡΩΝ και ΜΕΤΣΟΒΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «HIGH VOLTAGE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HIGH VOLTAGE ENERGY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 0 , 1

12. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ”, της ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «HIGH VOLTAGE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HIGH VOLTAGE ENERGY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1

13. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΤΣΟΥΜΑ ΛΟΥΠΑ”, της ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND ENERGY FACILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND ENERGY FACILITY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1

14. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ”, της ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND ENERGY FACILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND ENERGY FACILITY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1

15. αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση “ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΑΛΑ,” της ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND ENERGY FACILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND ENERGY FACILITY»
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: 1

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Κάντε ό,τι μπορείτε να αποτρέψετε την καταστροφή του τόπου σας για το τίποτα.

  Βιομηχανικά αιολικά εργοστάσια μέσα σε παρθένα οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιοχές Natura. Κατακερματισμός των τελευταίων φυσικών οικοσυστημάτων που απομένουν μέσω της διάνοιξης χιλιομέτρων δρόμων πλάτους 10μ. σε ανέγγιχτες περιοχές.
  Ισοπέδωση και τσιμεντοποίηση των βουνοκορυφών, των τελευταίων καταφυγίων της άγριας ζωής.

  Και όλα αυτά για το τίποτα, αφού οι ανεμογεννήτριες, λόγω της ασταθούς, απρόβλεπτης και μη αποθηκεύσιμης φύσης της ενέργειας που παράγεται,
  απαιτούν πάντα υποστήριξη από συμβατικές μονάδες “βρώμικών” πηγών, όπως το φυσικό αέριο. Συνεπώς, οι ανεμογεννήτριες συνοδεύονται από επέκταση μονάδων φυσικού αερίου ή άλλων ορυκτών καυσίμων, και δεν συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων.
  Αντίθετα, επιτείνουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με την καταστροφή των οικοσυστημάτων και την αποσάθρωση των εδαφών στα βουνά.

  • Με καύσιμο φυσικό αέριο παράγεται μέχρι και 1/3 λιγότερο CO2 από τα συμβατικά καύσιμα, για αυτό και έχει επιλεγεί ως το κυριο μεταβατικό καυσιμο για τις επομενες δεκαετίες, μέχρι συστήματα αντλησιοταμίευσης , μπαταρίες και ανανεώσιμο υδρογόνο, να ωριμάσουν και να επιτευχθεί η σχεδόν πλήρης απανθρακοποίηση.
   Τα επιχειρήματα για εθνικά ορυχεία με λιγνίτη, άνθρακα και πετρελαίο έχουν και οι λαϊκιστές δεξιοί των ΗΠΑ, και δεν υπογράφουν τις συνθήκες για την προστασία του κλίματος με το εμπόριο εκπομπών CO2, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν και οι φτωχές χώρες.
   Ολοι ισχυρίζονται ότι είναι οικολόγοι αλλά δεν είναι τόσο έυκολο τελικά…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης