ΔΕΥΑΤ: Στο κυνήγι για παράνομες υδροδοτήσεις Reviewed by Momizat on . Σε ελέγχους για τυχόν ύπαρξη παράνομων υδροδοτήσεων ακινήτων, οικοπέδων ή αγροκτημάτων, θα προβεί η ΔΕΥΑΤ, εφαρμόζοντας, όπως επισημαίνει, τον ισχύοντα κανονισμ Σε ελέγχους για τυχόν ύπαρξη παράνομων υδροδοτήσεων ακινήτων, οικοπέδων ή αγροκτημάτων, θα προβεί η ΔΕΥΑΤ, εφαρμόζοντας, όπως επισημαίνει, τον ισχύοντα κανονισμ Rating: 0

ΔΕΥΑΤ: Στο κυνήγι για παράνομες υδροδοτήσεις

DEYAT
Σε ελέγχους για τυχόν ύπαρξη παράνομων υδροδοτήσεων ακινήτων, οικοπέδων ή αγροκτημάτων, θα προβεί η ΔΕΥΑΤ, εφαρμόζοντας, όπως επισημαίνει, τον ισχύοντα κανονισμό υδρεύσεως. Κάλεσμα Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί όλους τους δημότες οι οποίοι υδροδοτούν ακίνητο, οικόπεδο ή αγρόκτημα χωρίς να λαμβάνουν λογαριασμό υδρεύσεως, όπως μέχρι 31 Μαϊου 2015, προσέλθουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδ. Ασκληπιού 35, να νομιμοποιήσουν την παροχή και να καταθέσουν αίτηση για χορήγηση υδρομέτρου.

Σε άλλη περίπτωση, παροχές χωρίς υδρόμετρο, διευκρινίζεται, που θα ανακαλυφθούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Τ. θα “ταπωθούν” και στους ιδιοκτήτες θα βεβαιωθεί πρόστιμο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον κανονισμό υδρεύσεως. Η ΔΕΥΑΤ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τρικάλων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Τρικκαίων. Το δίκτυο αποχετεύσεως άρχισε να κατασκευάζεται το έτος 1975 με πολύ αργούς ρυθμούς ελλείψει πιστώσεων. Από το 1981, οπότε ιδρύθηκε, η ΔΕΥΑΤ ανέλαβε την αρμοδιότητα της κατασκευής των έργων και θεσπίσθηκαν πόροι για την κάλυψη τής σχετικής δαπάνης, όπως για όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας.

Τα έργα συνεχίσθηκαν με ταχύ ρυθμό και το 1985 καλύφθηκε όλη η περιοχή του τότε ρυμοτομικού σχεδίου. Το 1985 άρχισε η κατασκευή της Μονάδος Βιολογικού Καθαρισμού και το 1986 η κατασκευή των Αντλιοστασίων και του Κυρίου Αγωγού προς αυτήν. Στα τέλη του 1989 άρχισε η λειτουργία του δικτύου και η σύνδεση των οικοδομών με αυτό.

Έκτοτε γίνονται συνεχώς επεκτάσεις και εξυπηρετούνται νέες περιοχές εντασσόμενες στο σχέδιο πόλεως, στις οποίες προηγουμένως δεν ήταν δυνατές επεκτάσεις διότι δεν υπήρχε εγκεκριμένη ρυμοτομία. Τα όμβρια καταλήγουν κυρίως στους δύο ποταμούς που διασχίζουν την πόλη. Το μήκος των αγωγών ομβρίων ανέρχεται σε 130.000 μ. Λεζάντα: παροχές χωρίς υδρόμετρο θα “ταπωθούν” και στους ιδιοκτήτες θα βεβαιωθεί πρόστιμο
Εφημερίδα
Η ΕΡΕΥΝΑ

Αφήστε το σχόλιο σας