Εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι του δήμου Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Με τριπλό στόχο και ουσιαστικό ρόλο, πραγματοποιείται μέχρι και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, σεμινάριο για υπαλλήλους του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για το Με τριπλό στόχο και ουσιαστικό ρόλο, πραγματοποιείται μέχρι και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, σεμινάριο για υπαλλήλους του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για το Rating: 0

Εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι του δήμου Τρικκαίων

Εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι του δήμου Τρικκαίων

Με τριπλό στόχο και ουσιαστικό ρόλο, πραγματοποιείται μέχρι και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, σεμινάριο για υπαλλήλους του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για το σεμινάριο που ονομάζεται «Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων». Υλοποιείται δε, για υπαλλήλους του Δήμου με διάρκεια 35 ωρών, από το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Με το σεμινάριο αυτό, καθώς και άλλα που θα πραγματοποιηθούν, υλοποιείται μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν λίγο διάστημα. Βάσει αυτής, έγινε προγραμματισμός από τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, βάσει των αναγκών που δήλωσαν οι υπάλληλοι ότι έχουν. Στη συνέχεια, απεστάλη αίτημα στο ΠΙΝΕΠΘ και ακολούθησε ο προγραμματισμός. Ετσι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται για υπαλλήλους όλων των κατηγοριών που η θέση τους απαιτεί συνεργασία και επικοινωνία με στελέχη της ίδιας υπηρεσίας, πολίτες και άλλες υπηρεσίες και με αρμοδιότητα τη διαχείριση κρίσεων, εκτάκτων γεγονότων και καταστάσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον, τον συντονισμό και την οργάνωση ομάδων εργασίας.

Οι θεματικές ενότητες που αναλύονται, είναι:

– Μορφές και τρόποι αντιμετώπισης κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον

– Προγραμματισμός δράσης – Λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις «κρίσης»

– Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους (στρες) σε συνθήκες «κρίσης» στο εργασιακό περιβάλλον

– Αντιμετώπιση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον – Εργαστήριο

– Επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον-Επίλυση συγκρούσεων

– Δεξιότητες και οφέλη συνεργασίας και ομαδικής εργασίας

– Επίλυση συγκρούσεων, επικοινωνία και ομαδική συνεργασία – Εργαστήριο

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον και την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών.

Ετσι, η κ κατάρτιση – επιμόρφωση του προσωπικού του Δήμου συμβάλλει καθοριστικά ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η αποδοτικότητα και η λειτουργία της υπηρεσίας γενικότερα.

Από το γραφείο Τύπου

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή