"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

16.7 C
Trikala

Η “πρώτη” επίσημη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

lafarm

Σχετικά άρθρα

Η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με τη νέα του σύνθεση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ. Φυσικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι πολλά, απόρροια της αλλαγής στην ηγεσία του Δήμου, αλλά και ως αποτέλεσμα των τυπικών υποχρεώσεων που “τρέχουν”. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης, ξεχωρίζουντα περί τα αθλητικά, δηλαδή η πρόταση του Φυσάει Κόντρα να ακυρωθούν αποφάσεις του “Ασκληπιού” για τα αθλητικά σωματεία που θα πρέπει να πληρώνουν ένα ελάχιστο ποσό για ενοίκιο για τη χρήση των χώρων, αλλά και θέματα για κάποια έργα.

Αναλλυτικά η ημερήσια διάταξη είναι η ακολουθη: 

Γενικά

1. Αίτημα ορισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων του δημοτικού συμβούλου, που θα τον εκπροσωπεί στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ιδρυτικού καταστατικού του, όπως αυτό τροποποιήθηκε.

2. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99> (Περί εκδιδόμενων με αμοιβή ατόμων).

3. Ορισμός εκπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της ΑΝ.Ε.Ν.Τ. Α.Ε..

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

4. Λήψη απόφασης που αφορά στον ορισμό μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων ανάπτυξης τοπικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας».

5. Λήψη απόφασης που αφορά στον ορισμό μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο ανάδειξης και αξιοποίησης του τοπικού πολιτισμού».

6. Λήψη απόφασης περί σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της e-Τrikala A.E..

7. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας “Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων.

8. Έγκριση της αριθ.113/2014 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΤ με θέμα: “έκδοση εκκαθαριστικών λογαριασμών Α εξαμήνου 2014 για τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους “.

9. Λήψη απόφασης για συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τρικάλων.

10. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Δ.Σ. του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων.

11. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων».

12. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων».

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

13. Έγκριση της αριθ. 91/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εισήγηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής: Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα» της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

14. Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων, εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

15. Τροποποίηση της αριθμ. 182/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί ορισμού νέων δημοτικών συμβούλων.

16. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ- ΤΜΗΜΑ Ι).

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

17. Γνωμοδότηση για αυθαίρετη φύτευση δένδρων σε Δημοτικό Χώρο.

18. Λήψη απόφασης-Γνωμοδότησης για την κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστων χώρων.

19. Έγκριση υποβολής αιτήσεων χορήγησης αδειών χρήσης νερού και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για τις απαραίτητες ενέργειες.

20. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή Χορήγησης Βεβαιώσεων.

21. Έγκριση Ανανέωσης άδειας λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής της εταιρίας «Φ. ΣΑΚΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στο 5ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας και έχει ως νόμιμο εκπρόσωπο υγειονομικού και αστυνομικού ελέγχου την Φωτεινή Σακκά του Ματθαίου.

22. Έγκριση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκεται στο Ριζαριό Τρικάλων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και έχει ως υπεύθυνο λειτουργίας τον κο Ιωάννη Σελαλμαζίδη του Στυλιανού.

23. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.

24. Εισήγηση για χορήγηση Νέων Παραγωγικών Αδειών.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

25. Λήψη απόφασης για έγκριση της προμελέτης του έργου : «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ».

26. Έγκριση Μελέτης και Κατάθεσης Φακέλου – Πρότασης για Ένταξη του Έργου με Τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΎΠΑΙΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΩΤΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader», Μέτρο L 313-3, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007- 2013».

27. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή μικρών και μεγάλων έργων.

28. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ- ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ- ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ 3+286,16».

29. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗ».

30. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου “Εξορθολογισμός λειτουργίας αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Ριζώματος Δημ. Ενότητας Παραληθαίων”.

31. Λήψη απόφασης περί αποδοχής από το Δήμο Τρικκαίων, ως δικαιούχου, της υπ’ αρίθμ. 16147 / 12-08-2014 Απόφασης της Ε.Υ.Ε. του Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ περί Προέγκρισης Δημοπράτησης του Έργου με τίτλο: «ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ & ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησής του με Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό».

32. Αντικατάσταση μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 9 της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση – Διατύπωση Σχεδίου Οργάνωσης Αστικού Κεντρικού Δημοσίου Χώρου με ιστορικά χαρακτηριστικά.

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

33. Εξουσιοδότηση υπογραφής «Δήλωσης Ιδιοκτήτη» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011.

34. Έγκριση ορισμού μελών για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186, παρ. 5, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για την χρονική περίοδο 2014-2019.

35. Κατ’ αρχήν έγκριση αποκατάστασης ιδιοκτησίας Χατζόπουλου-Κλειδωνά κλπ στην περιοχή “Κεραμαριά” (ΣΜΥ).

36. Λήψη απόφασης περί ανέγερσης παρεκκλησίου στην είσοδο του οικισμού Αγρελιάς, του Δήμου Τρικκαίων, εντός δημοτικής έκτασης (σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2014 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς).

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

37. Υποβολή σχεδίου απόφασης από τη δημοτική παράταξη “Φυσάει Κόντρα” με θέμα”Την κατάργηση Οικονομικού ανταλλάγματος εκ μέρους των Αθλητικών Σωματείων για τη χρήση των δημοτικών γυμναστηρίων”.

38. Αποδοχή ποσού 254.447,41€ και κατανομή 254.065,74 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων.

39. Έγκριση ανανέωσης των Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

40. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

41. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χωρών του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε σωματεία ως έδρα για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις (προπονήσεις-διεξαγωγή αγώνων)κατά την αγωνιστική περίοδο 2014 – 2015.

42. Παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

43. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

44. Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2014 και 2015.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

45. Έγκριση της Έκθεσης της Επιτροπής Επιλογής επιλαχόντων ωφελούμενων του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ του Δήμου Τρικκαίων που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

46. Έγκριση διαγραφών ωφελούμενων του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

47. Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου των δράσεων και προγραμμάτων:

α) «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», Πράξη “ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ”.

β) «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ».

γ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2013 – 2014 διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών.

δ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2014 – 2015 διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών.

48. Έγκριση μετακίνησης παιδιών από τη δομή που ενεγράφησαν αρχικώς, σε άλλη δομή κατόπιν αιτημάτων των ωφελούμενων μητέρων.

49. Παράταση διάρκειας προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και Ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

50. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή παιδιών/ εφήβων/ ατόμων στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων και του ύψους της μηνιαίας συνδρομής για το σχολικό έτος 2014-2015.

51. Έγκριση διαγραφών ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) ΤΡΙΚΚΗ που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

52. Λήψη απόφασης περί καθορισμού κριτήριων και μοριόδοτηση των παιδιών για την επιλογή τους στα ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» και ΚΔΑΠ «Η OMONOIA» για το σχολικό έτος 2014-2015.

53. Έγκριση διαγραφής παιδιών ωφελούμενων μητέρων στους παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς: α) ενταγμένων στη δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2014-2015, β) μη ενταγμένων στη δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2014-2015.

54. Έγκριση εγγραφής παιδιών / εφήβων / ατόμων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων γυναικών ανά δομή και τις εντολές τοποθέτησης για την περίοδο 2014-2015 στα ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο 2014-2015 με συνημμένες τις εκθέσεις και την εισήγηση των αντίστοιχων επιτροπών των συγκεκριμένων δομών».

55. Έγκριση διαγραφών εξυπηρετούμενων παιδιών στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», ΚΔΑΠ «Η OMONOIA» και ΚΔΑΠ- ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων για τη λήξη του σχολικού έτους 2013 – 2014.

Γενικά

56. Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης