Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Reviewed by Momizat on . Ανανεώνεται ο κατάλογος των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει σε άπορους δημότες προϊόντα (είδη διατροφής, απορρυπαντικά, Ανανεώνεται ο κατάλογος των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει σε άπορους δημότες προϊόντα (είδη διατροφής, απορρυπαντικά, Rating: 0

Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ανανεώνεται ο κατάλογος των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει σε άπορους δημότες προϊόντα (είδη διατροφής, απορρυπαντικά, χαρτικά, είδη ρουχισμού, υποδήματα κλπ), αλλά και  ψυχοκοινωνική υποστήριξη ώστε να προωθείται η κοινωνική τους ένταξη.

Για να ενταχθεί κάποιος/α στο Κοινωνικό Παντοπωλείο χρειάζεται  να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Φωτοαντίγραφα Ε1-Ε9 και εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2014 ή υπεύθυνη δήλωση (ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής Φορολογικής Δήλωσης),θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.

Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας  (αν υπάρχει)

Δικαιολογητικά αναπηρίας (αν υπάρχουν)

Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας (αν υπάρχει)

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν απολύτως οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Οσοι/όσες είναι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την 1η Απριλίου 2015 έως και σήμερα, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ξανά αίτηση.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 στο Γραφείο Διαμεσολάβησης, στην οδό Ομήρου, αριθ. 6, τηλ. 24310 36900, μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Η Δομή χρηματοδοτείται μέσω της Πράξης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Τρικκαίων» από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδικός ΟΠΣ 377268).

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή