"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

10 C
Trikala

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το ΚΠγ

lafarm

Σχετικά άρθρα

Ξεκίνα σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις το Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2015.
Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει ως τις 9 Μαρτίου και αφορά τα επίπεδα, Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική και Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.
• Ένα παράβολο δημοσίου:
α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1-Α2),
β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2),
γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).
Παράβολο δημοσίου: Ήτοι e-paravolo – εκδίδεται μέσω της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου, σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα) ή με χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας Ελληνικών τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ.ή έντυπο παράβολο από την ΔΟΥ .Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού
• Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται από 19-02-2015 το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ καθώς και από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων.
Κατά την εξεταστική αυτή περίοδο θα εξετασθούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση τα επίπεδα Α (Α1-Α2), Β (Β1-Β2) και Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
Ισότιμη αξιολόγηση της γνώσης διαφόρων γλωσσών
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα θεσμοθετημένο σύστημα εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στόχος του είναι η πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή η πιστοποίηση του βαθμού ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος ως προς την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα. Οι εξετάσεις φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μέσω της Διεύθυνσης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων και για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει αναθέσει το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εποπτεία των εξετάσεων στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.). Η επιτροπή αυτή είναι επταμελής και απαρτίζεται από έμπειρους, εξειδικευμένους, Πανεπιστημιακούς καθηγητές (μέλη ΔΕΠ) ξενόγλωσσων τμημάτων της ημεδαπής. Η επιτροπή αυτή έχει διετή θητεία και ορίζεται με υπουργική απόφαση. Η Κ.Ε.Ε. είναι υπεύθυνη για διευκρινίσεις σε ζητήματα μορφής και δομής που διέπουν την εξέταση καθώς επίσης και για ζητήματα βαθμολογίας. Η Κ.Ε.Ε. επίσης έχει και έναν συμβουλευτικό ρόλο, ενημερώνοντας το Υπουργείο Παιδείας για την περαιτέρω ανάπτυξη του εξεταστικού συστήματος, για νομοθετικές τροποποιήσεις, για αλλαγές στους κανονισμούς κ.τ.λ. Εκτός από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, υπάρχουν και δυο εισηγητές θεμάτων για κάθε γλώσσα, οι οποίοι μπορεί να είναι Πανεπιστημιακοί καθηγητές, Σχολικοί Σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα. Οι εισηγητές θεμάτων ορίζονται επίσης με υπουργική απόφαση και έχουν διετή θητεία.
Σκοπός του ΚΠΓ είναι η ισότιμη αξιολόγηση της γνώσης διαφόρων γλωσσών μέσω επαρκώς δοκιμασμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προκειμένου να εξυπηρετηθούν επικοινωνιακές ανάγκες στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, δεν μοιάζει με τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης μίας γλώσσας που αναπτύσσονται από εκείνους για τους οποίους η εφαρμογή του συστήματος αποφέρει συμβολικό ή υλικό κέρδος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΑΚΕΘ

Δείτε επίσης