Πρόσληψη μουσικών στο δήμο Καλαμπάκας Reviewed by Momizat on . Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών της Μουσικής Σχολής του Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ αν Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών της Μουσικής Σχολής του Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ αν Rating: 0

Πρόσληψη μουσικών στο δήμο Καλαμπάκας

Πρόσληψη μουσικών στο δήμο Καλαμπάκας

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών της Μουσικής Σχολής του Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ ανακοίνωσε ο δήμος Καλαμπάκας.

Αναλυτικά:

-Έγχορδα με δοξάρι Ένα (1)
-Ξύλινα Πνευστά Ένα (1)
-Ανώτερα Θεωρητικά & Πιάνο Ένα (1)
-Παραδοσιακό κλαρίνο Ένα (1)
-Κρουστά Ένα (1)

Oι υποψήφιοι, όπου προβλέπεται, πρέπει να είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευθ.Βλαχάβα 1 Καλαμπάκα ΤΚ 42200 , υπόψη κ. Δάφνης Ζιανού (τηλ. επικοινωνίας: 2432350253).

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή