Συνεργασία ΕΣΕΕ και Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για ηλεκτρονικές απάτες Reviewed by Momizat on . Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της χώρας σε σχέση με τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, υπε Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της χώρας σε σχέση με τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, υπε Rating: 0

Συνεργασία ΕΣΕΕ και Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για ηλεκτρονικές απάτες

Συνεργασία ΕΣΕΕ και Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για ηλεκτρονικές απάτες

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της χώρας σε σχέση με τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, υπεγράφη Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Αναλυτικότερα οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην κοινή επιδίωξη, μεταξύ άλλων, των παρακάτω δράσεων:
Συνεργασία για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εγκατάσταση ειδικής εφαρμογής (application) στους υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνα των εμπόρων και των εργαζόμενων στο εμπόριο, η οποία θα ενημερώνει για τις διαδικτυακές απάτες και θα επικαιροποιείται καθημερινά από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με «pop up» μηνύματα.
Κατάρτιση των εμπόρων και των εργαζομένων στο εμπόριο επάνω στην λειτουργία της ως άνω εφαρμογής μέσω:
Δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με εύκολη και ελκυστική πρόσβαση και κανόνες χρήσης, με τελικό στόχο την «έξυπνη» ηλεκτρονική εκπαίδευση.
Προγραμμάτων κατάρτισης με την μεσολάβηση του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ – πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΕΣΕΕ) σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ερμείον». Την κατάρτιση θα υλοποιούν διαπιστευμένοι υπάλληλοι της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είτε δια ζώσης είτε με ηλεκτρονική ζεύξη. Η στοχοθέτηση της κατάρτισης προτείνεται να προβλέπει τουλάχιστον 80 προγράμματα στο σύνολο της επικράτειας.
Επίσης, οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν να:
-αναπτύξουν μόνιμα συστηματικές συνεργατικές σχέσεις, με στόχο την συνεχή ενημέρωση των 630.000 εμπορικών επιχειρήσεων σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
προωθήσουν και να συντονίσουν την δράση τους, στην κατεύθυνση κάλυψης του εμπορικού κόσμου σε όλο το εύρος χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τις συναλλαγές μέσω αυτών.
επιδιώξουν από κοινού την συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων που προκύπτουν για το εμπόριο και τους καταναλωτές από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
-σχεδιάσουν, να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την υλοποίηση δράσεων ανάλογων με την ανωτέρω περιγραφόμενη.
-αναπτύξουν ιδιαίτερη, συστηματική και συνεχή συνεργασία προς όφελος του υγιούς οργανωμένου εμπορίου και των καταναλωτών.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορούν να:

Οργανώνουν μεικτές ομάδες εργασίας και κοινές συνεδριάσεις των διοικήσεών τους.
Απευθύνονται από κοινού σε κάθε αρμόδια αρχή ή φορέα για κάθε ζήτημα που αφορά στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων.
Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την διαφώτιση του εμπορικού κόσμου και της κοινής γνώμης και την ενημέρωση όλων των αρμοδίων αρχών σε κάθε θέμα που αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Συνεργάζονται με άλλους φορείς και συγκαλούν διασκέψεις τοπικής, περιφερειακής ή και εθνικής κλίμακας για την εξέταση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως περιγράφονται.
Οργανώνουν ή συμμετέχουν σε σεμινάρια επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διαλέξεις, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις, που είναι απαραίτητες για την επιδίωξη του κοινού σκοπού.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή