ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Reviewed by Momizat on . ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας βρέθηκαν 15 καθηγητές του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ. ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας βρέθηκαν 15 καθηγητές του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ. Rating: 0

ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

erasmoys 1
ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας βρέθηκαν 15 καθηγητές του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Τρικάλων από τις 13 έως τις 19 Απριλίου, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από το 1ο Ε.Κ. Τρικάλων με σκοπό να εκπαιδεύσει τους καθηγητές του Μηχανολογικού τομέα που ανήκουν στο δυναμικό του, ώστε:
• Να γνωρίσουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε αυτά.
• Να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες πολύτιμες για την σωστή πρακτική στους χώρους των εργαστηρίων.
• Να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και να μπορεί να αναζητά λύσεις σε προβλήματα ασφάλειας που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των μαθητών.
• Να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αναβαθμίζει τον παλαιό εργαστηριακό εξοπλισμό εφαρμόζοντας απλές καινοτόμες ιδέες λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες ασφαλείας.
• Να γνωρίσουν τρόπους σύνδεσης του σχολείου με τον κόσμο των επιχειρήσεων και την παραγωγική διαδικασία.
Επιπλέον, το σχέδιο έχει σκοπό να προωθήσει την ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου και το διαπολιτισμικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών δίνοντάς τους την δυνατότητα:
• Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες.
• Να γνωρίσουν τον πολιτισμό μιας ευρωπαϊκής χώρας.
• Να λειτουργήσουν σαν διαμεσολαβητές μεταξύ του σχολείου και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας φιλοξενίας με τα οποία το σχολείο θα αναπτύξει τρόπους συνεργασίας.
erasmoys 2
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
1. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, ενισχύοντας έτσι το επαγγελματικό τους προφίλ.
2. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τις σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.
3. Οι γνώσεις αυτές θα περάσουν άμεσα στους μαθητές που θα μάθουν να δουλεύουν σε ένα ασφαλέστερο εργαστηριακό και αργότερα εργασιακό περιβάλλον.
4. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν διαύλους επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς, σχολεία και επιχειρήσεις της φιλοξενούσας χώρας, με σκοπό την διαρκή ενημέρωσή σε θέματα της ειδικότητάς τους.
5. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με μια διαφορετική κουλτούρα και θα ενισχύσουν έτσι το διαπολιτισμικό τους υπόβαθρο.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, οι εκπαιδευτικοί:
1. Επισκέφτηκαν το Υπουργείο Παιδείας της Πορτογαλίας όπου ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, με έμφαση σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2. Γνώρισαν τις εγκαταστάσεις του μηχανολογικού τομέα του εκπαιδευτικού ιδρύματος Casa Pia, και καταρτίστηκαν σε θέματα ασφάλειας των εργαστηρίων του.
3. Επισκέφτηκαν το πανεπιστήμιο ISEL, το αρχαιότερο τεχνικό ινστιτούτο της χώρας, όπου έγινε θεωρητική εκπαίδευση για τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στους χώρους του. Ακολούθησε πρακτική επίδειξη στους εργαστηριακούς χώρους.
4. Περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Clima Espaco, μιας μεγάλης καινοτόμου επιχείρησης που ειδικεύεται σε θέματα θέρμανσης – ψύξης και γνώρισαν τον τρόπο λειτουργίας της.
5. Ενημερώθηκαν για τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στους χώρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος CEPRA, ενός από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Πορτογαλία.
6. Επισκέφτηκαν το δημόσιο σχολείο Adonio Damasio, ένα από τα καλύτερα σύγχρονα σχολεία της πόλης, ενημερώθηκαν και ξεναγήθηκαν στους χώρους του.

erasmoys 3

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή