Βόλος – πόρισμα καταπέλτης για το Αχιλλοπούλειο Reviewed by Momizat on .   Πόρισμα-καταπέλτης από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης «καίει» το Νοσοκομείο Βόλου. Η καταγγελία που έφερε τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης   Πόρισμα-καταπέλτης από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης «καίει» το Νοσοκομείο Βόλου. Η καταγγελία που έφερε τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης Rating: 0

Βόλος – πόρισμα καταπέλτης για το Αχιλλοπούλειο

Βόλος – πόρισμα καταπέλτης για το Αχιλλοπούλειο

 

Πόρισμα-καταπέλτης από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης «καίει» το Νοσοκομείο Βόλου. Η καταγγελία που έφερε τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης στον Βόλο, αφορά σε υπόθεση σύνταξης διαθήκης ασθενή που νοσηλευόταν στη Β’ Παθολογική Κλινική του Αχιλλοπούλειου τον Μάρτιο του 2012. Το πόρισμα αποδίδει σοβαρές ευθύνες στις διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες αν και ήταν υποχρεωμένες, δεν παρείχαν στον θιγόμενο πολίτη τα απαραίτητα στοιχεία που ζήτησε, ώστε να στηρίξει δικαστικά την υπόθεση που τον αφορούσε.

Ρεπορτάζ: ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

Επιπλέον, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για τον αν τελικά σε ανάλογες περιπτώσεις τηρούνται όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία για τη σύνταξη διαθήκης ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ώστε η διαδικασία να είναι έγκυρη και να μην αμφισβητείται. Προς αυτή την κατεύθυνση η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, με αφορμή την περίπτωση του Νοσοκομείου Βόλου, έχει καταθέσει συγκεκριμένες παρατηρήσεις υπόψη του Υπ. Υγείας και του Υπ. Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην έκθεση της ΓΕΔΔ, ο πολίτης που είχε άμεση σχέση με την ασθενή που νοσηλευόταν στη Β’ Παθολογική Κλινική του ΓΝ Βόλου, αναγκάστηκε να καταθέσει την αναφορά-προσφυγή του στους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, τον Μάιο του 2015, καθώς για τρία ολόκληρα χρόνια, από το 2012 μέχρι το 2015, παρότι είχε αιτηθεί συγκεκριμένα στοιχεία για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ή όχι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη δημόσιας διαθήκης στις 13/3/2012 για λογαριασμό νοσηλευόμενου ασθενή διαθέτη, δεν πήρε ποτέ απάντηση. Στο μεσοδιάστημα και πριν τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, απευθύνθηκε για να βρει το δίκιο του επίσης στο Υπ. Υγείας και μετέπειτα στη Δικαιοσύνη.

Το πόρισμα της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης κατακεραυνώνει τις υπηρεσίες του Αχιλλοπούλειου: «Το ΓΝ Βόλου δεν προέβη σε ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης άμεσα με τη λήψη των αρχικών καταγγελιών του αιτούντος, διατάσσοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή και ΕΔΕ, με συνέπεια την απώλεια πολύτιμου χρόνου και κρίσιμων μαρτύρων (καθόσον προϊόντος του χρόνου ορισμένοι απεβίωσαν), την παραγραφή τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων υπευθύνων και τη συνακόλουθη ταυτόχρονη εμπλοκή πλειόνων υπηρεσιών και άρα την περαιτέρω επιβάρυνση του διοικητικού μηχανισμού», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα της έκθεσης της Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί τρανταχτές υποθέσεις κακοδιοίκησης.

Το πόρισμα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, μόλις τέθηκε υπόψη της η καταγγελία, έδωσε αμέσως εντολή και διενεργήθηκε Ε.Δ.Ε. από την 5η ΥΠΕ, η οποία ωστόσο δεν κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα επί της υπόθεσης. Στη συνέχεια, η ΓΕΔΔ εξέδωσε εντολή για διενέργεια συμπληρωματικής ένορκης διοικητικής εξέτασης από Ειδικούς Επιθεωρητές του Γραφείου της, από την οποία προέκυψαν τα εξής:

*Από ουδεμία μαρτυρία ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού που είχε βάρδια την ημέρα σύνταξης της διαθήκης, αλλά και ασθενούς ή συνοδού ασθενούς, που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο θάλαμο της Β΄ Παθολογικής του ΓΝ Βόλου, δεν προέκυψε πως ο συμβολαιογράφος που είχε αναλάβει τη σύνταξη της διαθήκης προέβη στην απομάκρυνση όλων των νοσηλευομένων στο θάλαμο ασθενών και τη μετέπειτα ασφάλιση της θύρας του θαλάμου, προκειμένου να συνταχθεί δημόσια διαθήκη για την ασθενή.

*Σύμφωνα με τις καταθέσεις στην ΕΔΕ ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, θα ήταν αδύνατη εκείνη την ημέρα η οποιαδήποτε μετακίνηση ασθενών χωρίς άδεια και συνδρομή τουλάχιστον του ιατρικού προσωπικού, ενώ επίσης δεν προέκυψε να ζητήθηκε άδεια απομάκρυνσης ασθενών από το ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝ Βόλου.

*Επίσης ,από το νομικό πλαίσιο (Οργανισμός ΓΝ Βόλου, κανονισμός εισόδου) και τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτει ότι πρέπει απαραιτήτως να ζητείται η άδεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, τόσο για την είσοδο και παραμονή τρίτων προσώπων σε θαλάμους νοσηλείας όσο και ιδίως για την απομάκρυνση των νοσηλευόμενων ασθενών από τον θάλαμο, καθόσον συντρέχουν κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εν λόγω ασθενών.

Σύμφωνα με τους Επιθεωρητές, το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου επέδειξε εν μέρει έλλειψη συνεργασίας και αναιτιολόγητη καθυστέρηση επί περίπου δεκαοκτώ συνολικά μήνες, όσον αφορά τη χορήγηση πλήρους απάντησης και των απαιτούμενων στοιχείων στον πολίτη, καίτοι γνώριζε πλήρως ότι ο προσφεύγων διέθετε ειδικό έννομο συμφέρον. Έτσι δεν προέβη στη χορήγηση των απαιτούμενων στοιχείων στον αιτούντα προκειμένου να υποστηρίξει την αγωγή που είχε υποβάλλει στο δικαστήριο.

Επίσης το ΓΝ Βόλου, παρουσίασε έλλειψη συνεργασίας και αδικαιολόγητη καθυστέρηση επί πέντε μήνες όσον αφορά τη χορήγηση των απαιτούμενων στοιχείων για την ολοκλήρωση των Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων (της πρώτης και της συμπληρωματικής) που είχαν διαταχθεί από την 5η ΥΠΕ, παρότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ΕΔΕ είναι δύο μήνες.

Οι καθυστερήσεις και η έλλειψη συνεργασίας -σύμφωνα με τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης- είχαν ως συνέπεια, η πρώτη ΕΔΕ να αποβεί άκαρπη και ως εκ τούτου να διαταχθεί συμπληρωματική ΕΔΕ, η οποία και πάλι απέβη ανεπαρκής, αναφορικά με την πλήρη αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών.

Παράλληλα, εξαιτίας των συγκεκριμένων παραλείψεων του ΓΝ Βόλου, αφενός δεν εξυπηρετήθηκε ο πολίτης και αφετέρου υπήρξε επιβάρυνση του διοικητικού μηχανισμού με επιπλέον και περιττό -εφόσον το αίτημα μπορούσε να ικανοποιηθεί νωρίτερα- διοικητικό φόρτο.

Να σημειωθεί, πως μαζί με το πόρισμα της ΕΔΕ απεστάλησαν οργανωτικές προτάσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες τόσο του Νοσοκομείου Βόλου όσο και της 5ης ΥΠΕ για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Η έγκυρη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

Με αφορμή τα ευρήματα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε από ειδικούς Επιθεωρητές του Γραφείου ΓΕΔΔ στο ΓΝ Βόλου, υποβλήθηκαν προς τα αρμόδια υπουργεία προτάσεις για τη διασφάλιση της έγκυρης σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων. Ειδικότερα προτείνεται, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τη δυνατότητα κανονιστικής ρύθμισης των προϋποθέσεων έγκυρης σύνταξης δημόσιας διαθήκης διαθετών με τη σύμπραξη συμβολαιογράφων σε νοσοκομεία και θεραπευτήρια (δημόσια και ιδιωτικά), εξαιτίας της ιδιαιτερότητας αυτών των χώρων (νοσηλεία ατόμων με βαρύτατα προβλήματα υγείας). Συγκεκριμένα, απαιτείται η συμπλήρωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με διαδικασίες όπως για παράδειγμα την υποχρέωση του συμβολαιογράφου προς ενημέρωση για την επικείμενη σύνταξη δημόσιας διαθήκης, της Διοίκησης του Νοσοκομείου, το οποίο θα υποχρεούται να συνδράμει με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ενώ η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου με την αναφορά των ληφθέντων μέτρων (απομόνωση κλινών, απομάκρυνση ασθενών κλπ.) θα μνημονεύεται επί ποινή ακυρότητας στη συντασσόμενη διαθήκη.

Επίσης προτείνεται, το Υπουργείο Υγείας να μεριμνήσει για την πρόβλεψη και ενσωμάτωση των ανωτέρω προβλέψεων στους Οργανισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς των δημόσιων Νοσοκομείων ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον αμφισβητήσεις και προστριβές που επιβαρύνουν με επιπλέον διοικητικά βάρη τόσο τα ίδια τα νοσοκομεία όσο και λοιπές διοικητικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, με τη χρονίζουσα διερεύνηση καταγγελιών και συνακόλουθα την εξ αυτού του λόγου ανάλωση χρήσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή