"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

19 C
Trikala

Επανέρχεται η ΔΕΚΑ στα Τρίκαλα

Σχετικά άρθρα

lafarm

Με κυριότερα θέματα, την επαναφορά της ΔΕΚΑ και την έγκριση του επιχχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Τρικκαίων μέχρι το 2025, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την ερ΄χομενη Τρίτη, 22 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα.

Τα θέματα είναι:

1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

2. Έγκριση της αριθ.134/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των αυτοματοποιημένων μέσων μαζικής μεταφοράς κοινού στα Τρίκαλα»

3. Έγκριση συμβιβασμού-κατάργηση δίκης επί της αριθ. ΕιΜ151/2015 ανακοπής και αίτησης αναστολής του Δήμου Τρικκαίων κατά της από 31-03-2015 αναγγελίας (Αριθ. απόφασης Οικ. Επιτροπής 310/2015)

4. Έγκριση της αριθ. 90/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑ ΟΤ 6, 7 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕΛΙΜΟΓΛΟΥ»

5. Έγκριση της αριθ. 97/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση αίτησης της κ. ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για ακύρωση μεταβίβασης προσκυρωτέας έκτασης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, στην περιοχή «Αγία Μονή Ι»

6. Έγκριση της αριθ. 102/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση αίτησης των κ.κ. Παύλη Καλλιόπης, Ασημίνας και Σοφίας, ως νόμιμοι κληρονόμοι του Ιωάννη Παύλη του Δημητρίου, περί συμψηφισμού υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για τις αρχικές του ιδιοκτησίες, που εμπίπτουν στα Ο.Τ. Γ729-Γ729Β στην περιοχή «Αγία Μονή- Τμήμα Ι»

7. Έγκριση της αριθ. 103/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση για έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας Ρ-2 (STOP)».

8. Έγκριση της αριθ. 125/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Απομάκρυνση κενωθέντος περίπτερου».

9. Έγκριση της αριθ.126/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις με την ευκαιρία τοπικών, θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων

10. Έγκριση στρατηγικού σχεδίου δράσης (απόφαση εκτελεστικής επιτροπής)

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

11. Ίδρυση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης

12. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου “Μελέτη δικτύου ακαθάρτων, έργων προσαγωγής και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Μεγάλων Καλυβίων”

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

13. Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευής δαπέδου Κεντρικής σιδηράς γέφυρας & ανάδειξης κιγκλιδωμάτων»

14. Εν μέρει τροποποίηση της αριθ. 586/2014 Α.Δ.Σ ως προς την ακύρωση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (2010-2011)»

15. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.

16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ “ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ” ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
17. Αποδοχή της υπ’αριθμ……… Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Διαδραστικού Χώρου με Θέμα την Προβολή του Έργου του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ στην Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013», έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ – ΦΑΥ του εν λόγω έργου, καθώς επίσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίησης της πράξης αυτής μεταξύ Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

18. Αποδοχή της υπ. αριθμ……Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Ποδηλατικής Διαδρομής στην Αγροτική Ύπαιθρο του Δήμου Τρικκαίων – Σύνδεση του δάσους Φωτάδας με τον υγρότοπο στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013», έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ – ΦΑΥ του εν λόγω έργου, καθώς επίσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίηση της πράξης αυτής μεταξύ Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

19. Έγκριση διαγραφής ποσού 3.363,68 ευρώ από τον Βενέτη Ευάγγελο ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν

20. Έγκριση εκμίσθωσης (παραχώρησης με τίμημα) κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τοπ. Κοιν. Γοργογυρίου, στην Τοπ. Κοιν. Ριζώματος για αγροτική χρήση (γεωργική-κτηνοτροφική).

21. Παραγραφή των υποχρεώσεων έτους 2009 συνολικού ποσού 670.994,75€ του Δήμου Τρικκαίων προς τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.1του Ν.2362/95

22. Έγκριση διαγραφής από το σύστημα και την οικονομική διαχείριση του Δήμου από τον Κ.Α. 80-8113 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Δήμου Τρικκαίων, τιμολογίων έτους 2014

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

23. Έγκριση επιβολής προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση

24. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

25. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών

26. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών» στον Μεσιακάρη Χρήστο του Κων/νου μέσα σε κατάστημα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV-Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται στο συν. Ριζαριό Τρικάλων

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

27. Παραχώρηση χρήσης πολιτιστικού χώρου του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

28. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση ποσού 2.214,00€ για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της Εβδομάδας Μουσικής και Τέχνης

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

29. Λήψη απόφασης περί Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Τρικκαίων.

30. Λήψη απόφασης περί Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Τρικκαίων

31. Λήψη απόφασης περί Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ του Δήμου Τρικκαίων.

32. Λήψη απόφασης περί ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Τρικκαίων

33. Έγκριση διαγραφής των εγγεγραμμένων νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

34. Εν μέρει τροποποίηση των με αριθμό 282/2010 & 653/2014 ΑΔΣ

Γενικά

35. Έγκριση συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ»

36. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας

37. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων και Δημοτικής Συμβούλου και έγκριση δαπάνης μετακίνησης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης