"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

40.1 C
Trikala

” ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” – το βιβλίο του Παναγιώτη Βλάχου

lafarm

Σχετικά άρθρα

Το περιεχόμενο του είναι πολιτικό και αφορά ένα σύνολο ολοκληρωμένων προτάσεων, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει στη θεσμική ολοκλήρωση του πολιτικού μας συστήματος με βάση το οποίο θα πρέπει να γίνεται η διακυβέρνηση της χώρας μας.


Το σύνολο των δεινών της χώρας μας και του Λαού της, από την ίδρυση
του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα, οφείλονται κατά το μέγα μέρος των,
στο ατελές θεσμικά πολιτειακό μας σύστημα με το οποίο ασκούνταν η
διακυβέρνηση της.


Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής πορείας των 200 περίπου ετών
της κρατικής μας οντότητας, τα συστήματα διακυβέρνησης της ήθελαν
πάντα την κορυφαία συλλογικότητα, τον Ελληνικό Λαό στο περιθώριο
των εξελίξεων.


Με το ξεκίνημα της ζωής του Ελληνικού Κράτους, μετά τη δολοφονία
του Καποδίστρια, έχουμε την Οθωνική μοναρχία, η οποία συνεχίζεται με
τη συνταγματική βασιλεία του Γεωργίου του Α ́ και στη συνέχεια του
Κωνσταντίνου του Α ́ με μια μικρή διακοπή της περιόδου 1924-1935 με
την περιπετειώδη ίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία απηχούσε
το πολιτικό αποτύπωμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, η Συνταγματική
βασιλεία επιστρέφει σχεδόν έως το 1974 με την πτώση της επτάχρονης
χούντας των συνταγματαρχών.
Με τη μεταπολίτευση του 1974 το πολιτικό μας σύστημα, το οποίο
ισχύει μέχρι σήμερα, δομημένο και δέσμιο στις αντιλήψεις του

παλαιοκομματισμού της προ-χουντικής περιόδου, δεν παρέχει τις ανα-
γκαίες θεσμικές καινοτομίες και ρυθμίσεις μέσω των οποίων ο ΕλληνικόςΛαός, ως πρώτιστη και κυρίαρχη συλλογικότητα, να έχει τη δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης του, στη διακυβέρνηση της χώρας, μέσω των προς τούτο αντίστοιχων θεσμικών οργάνων.

Το σύνολο των θεσμικών ατελειών του πολιτικού συστήματος διακυ-
βέρνησης της χώρας μας, αποτελεί τη βασική αιτία όλων των δεινών της νεότερης μας ιστορίας, συμπεριλαμβανομένης εντός αυτών και της οικο-
νομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας.

Για το λόγο αυτό, είναι άμεσα αναγκαία η θεσμική μεταρρύθμιση του, μέσου της οποίας το νέο πολιτικό μας σύστημα θα έχει τις αναγκαίες δομές μιας πραγματικής δημοκρατίας, η οποία θα αποσκοπεί στη διαρκή ευημερία του Λαού μας.


Στις σελίδες του θα βρεις ένα σύνολο προτάσεων για μια ριζική θεσμικήμεταρρύθμιση, μέσου της οποίας εσύ και οι συμπολίτες σου, που απαρτίζετε τον Ελληνικό Λαό, θα έχετε το διαρκή έλεγχο επί των πράξεων, των αποφάσεων και των επιλογών των κυβερνητών σας.


Το βασικό θεσμικό όργανο το οποίο μέσω των λειτουργιών του, θα συμβάλει στην συμμετοχική παρέμβαση του Ελληνικού Λαού, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είσαι, θα είναι η Ελληνική Γερουσία, η οποία στη νέα της μορφή, καθώς προτείνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, θα εκλέγεται και παράλληλα θα ελέγχεται από εσένα και τους συμπολίτες σου.


Με σκοπό την ευχερέστερη κατανόηση, αλλά και την ευκολότερη
αποτύπωση των ροών των κοινωνικοπολιτικών δυναμικών του νέου
πολιτικού μας συστήματος, εντός των οποίων θα βρίσκεται και η δική σου,
έχουν σχεδιαστεί οι κατάλληλες διαγραμματικές απεικονίσεις μέσω των
οποίων διαφαίνεται ευχερέστερα η συνοχή, η συνεκτικότητα, καθώς και η
αρμονική συνύπαρξη, η συν-λειτουργία και προ πάντων η ισόρροπη
σχέση, των επί μέρους θεσμικών οργάνων που θα συγκροτούν το νέο
πολιτικό μας σύστημα και επί των σχέσεων αυτών, ο κυρίαρχος Ελληνικός
Λαός, αναπόσπαστο μέλος του οποίου είσαι, θα ασκεί μέσου του θεσμικού
οργάνου της Γερουσίας, τη διαρκή του κυριαρχία.


Η σχέση σου με τα πολιτικά κόμματα θα αλλάξει ριζικά. Στο υπάρχον ελλιπές και θεσμικά ατελές πολιτικό μας σύστημα, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, άλλα σου υπόσχονταν προεκλογικά και αφού μέσου της ψήφου σου έπαιρναν την εξουσία, έκαναν τα εντελώς αντίθετα των
υποσχεθέντων.

Στο νέο πολιτικό μας σύστημα, τα πολιτικά κόμματα θα είναι υποχρεω-
μένα να καταρτίζουν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας το οποίο θα εφαρμόσουν όταν εκλεγούν και αν επιθυμούν να
πάρουν μέρος στις εκλογές, θα το καταθέτουν στην αρμόδια επιτροπή της
Γερουσίας, μέσου της οποίας θα δεσμεύονται ενώπιον του Ελληνικού
Λαού για την εφαρμογή του.


Εκτός του θεσμικού οργάνου της Γερουσίας, το οποίο θα έχει σημαντικές
θεσμικές αρμοδιότητες, προτείνεται ο νέος τρόπος εκλογής του Προέδρου
της Δημοκρατίας, ενώ η θεσμική του αναβάθμιση θα τον καθιστά ουσιαστικά ανώτατο άρχοντα και λειτουργό ενός πραγματικά δημοκρα-τικού πολιτεύματος.

Η Δικαστική εξουσία με τη στήριξη της Γερουσίας και του Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου, θα αποτελεί το ισόρροπο θεσμικό αντίβαρο το οποίο θα παρέχει την κατάλληλη εγγύηση προς τους πολίτες για την απόδοση
δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα θα αποτελεί και την ασπίδα προστασίας των
από την κάθε κυβερνητική αυθαιρεσία.

Αντί του Υπουργού της Δικαιοσύνης προτείνεται ο Επίτροπος Δικαιο-
σύνης ο οποίος θα υπάγεται στη Γερουσία και η θεσμική του λειτουργία θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από την κυβερνητική εξουσία.


Μέσου της ως άνω θεσμικής διευθέτησης θα εφαρμοστεί απρόσκοπτα,
ανεμπόδιστα και ανεξάρτητα η λειτουργία των επί μέρους εξουσιών, η
οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο της λειτουργίας του Δημοκρατικού μας
πολιτεύματος που είναι η διακαής επιθυμία των πολλών γενεών των
Ελλήνων Πολιτών και η οποία είχε διατυπωθεί στο πρώτο σύνταγμα του
Ελληνικού Κράτους των επαναστατών του 1821 που ήταν το σύνταγμα της
Επιδαύρου.

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από επτά κεφάλαια, τα οποία ομαδοποι-
ούνται σε δύο μέρη.

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ηθική κρίση ως την πρωταρχική
αιτία της γενικότερης κοινωνικοπολιτικής κρίσης. Γίνεται μια εκτενής
περιγραφή των επί μέρους ζητημάτων της πολιτικής ηθικής, η έλλειψη της
οποίας είναι η πρώτιστη αιτία και η πηγή όλων των προβλημάτων του
δημοσίου βίου της χώρας μας.

Με σκοπό την αποτροπή αλλά και των εν γένει ανήθικων συμπεριφορών
από πλευράς κυρίως των πολιτικών ηγετών, προτείνεται η δημιουργία του
Κώδικα της Ορθής Πρακτικής και Δεοντολογίας για την Καλή

Διακυβέρνηση, οι αρχές του οποίου θα είναι το μέτρο της ηθικής συμπε-
ριφοράς, πρωτίστως των πολιτικών ηγετών καθώς και των πολιτών.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνουν σημαντικές θεσμικές βελτιώσεις επί του πολιτειακού μας συστή-
ματος.

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα προβλήματα του υπάρχοντος πολιτικού μας συστήματος ώστε να λειτουργήσει ως δημοκρατικό πολί-
τευμα, τονίζεται η γήρανση του ως πολιτικό σύστημα και κυρίως οι πολλα-
πλές ανικανότητες του να προσφέρει τη δέουσα ευημερία στους πολίτες.

Διατυπώνεται ο ορισμός του χωρο-χρονικού κοινωνικοοικονομικού γί-
γνεσθαι και του περιβάλλοντος και τονίζεται ότι οι λόγοι ύπαρξης των πολιτειακών και γενικότερα των συστημάτων διακυβέρνησης είναι η
προσφορά κοινωνικοοικονομικής ευημερίας προς τους πολίτες, στόχος
που επιτυγχάνεται μέσω της αειφόρου ανάπτυξης.


Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη συγκρότηση της δομής του νέου πολιτικού συστήματος, μετά την εισαγωγή των θεσμικών μεταρρυ-
θμίσεων, καθώς αυτές παρουσιάζονται στο γενικό διάγραμμα στη σελίδα

153 καθώς και την οργανωτική σύνθεση των βασικών θεσμικών οργάνων
που θα είναι οι πυλώνες του νέου δημοκρατικού μας πολιτεύματος.


Τα προτεινόμενα νέα θεσμικά όργανα είναι η Ελληνική Γερουσία, το
Συνταγματικό Δικαστήριο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα οποία θα
έχουν την κατάλληλη οργανωτική σύνδεση με τα ήδη υπάρχοντα, τα οποία
προέρχονται από τη Βουλή, ώστε το πολίτευμα μας να λειτουργεί ως
πραγματική δημοκρατία.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης του

θεσμού της Γερουσίας καθώς και μια σειρά προτάσεων για το ρόλο της ως
ελεγκτικού και παράλληλα ρυθμιστικού οργάνου στα σύγχρονα πολιτικά
συστήματα.


Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της ίδρυσης του
Συνταγματικού Δικαστηρίου και στις διευρυμένες αρμοδιότητες του εντός
του νέου πολιτικού μας συστήματος, τη συμβολή του στην απαγκίστρωση και την πλήρη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση καθώς
και τον έμμεσο έλεγχό του από τον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό, μέσου της
Γερουσίας στην οποία θα υπάγεται.

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα πολιτικά κόμματα, στην οργά-
νωση των καθώς και στον αναβαθμισμένο ρόλο των ως βασικών φορέων του δημοκρατικού μας πολιτεύματος εντός του θεσμικά ολοκληρωμένου
πολιτικού μας συστήματος.


Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί τον επίλογο της παρούσης εργασίας και
περιέχει κυρίως συμπεράσματα και προτάσεις οι οποίες είναι δυνατό να
αποτελέσουν το διακύβευμα δημοψηφίσματος.

Με εκτίμηση
Παν. Βλάχος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης