Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων και στην Ε.Ο. Λάρισας-Ελασσόνας, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την συντήρη­ση των κόμβων και των νησ Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων και στην Ε.Ο. Λάρισας-Ελασσόνας, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την συντήρη­ση των κόμβων και των νησ Rating: 0

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων και στην Ε.Ο. Λάρισας-Ελασσόνας, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την συντήρη­ση των κόμβων και των νησίδων». Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποβλέποντας, στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, αποφασίζει:

 1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α) Στην Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων, από πέρας ορίων Δήμου Λαρισαίων έως κόμβο Τερψιθέας.

β) Στην Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων, (κόμβος Μάνδρας) από τη Χ/Θ 16+000 έως Χ/Θ 17+000.

γ) Στην Ε.Ο. Λάρισας-Ελασσόνας, (παράκαμψη και είσοδος Τιιρνάβου, κόμβος Ροδιάς, κόμβος Αργυροπουλίου, Μελοΰνα), από τη Χ/Θ 13+000 έως τη Χ/Θ 16+000, από τη Χ/Θ 17+000 έως τη Χ/Θ 19+000 και από τη Χ/Θ 22+000 έως τη Χ/Θ 24+000.

με κατάληψη της μίας λωρίδας κυκλοφορίας των ανωτέρω οδών και χην εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. (3) σχετικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος /Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, για χρονικό διάστημα από 27-03-2019 έως και 13-04-2019, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των κόμβων και των νησίδων.

 1. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν αυτοτελώς αυθημερόν με την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα κυκλοφορίας ενώ η άλλη λωρίδα θα είναι αποκλεισμένη για την κατασκευή των εργασιών, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας η οδός να παραδίδεται κανονικά σε κυκλοφορία σε όλο το πλάτος χωρίς καμία εργοταξιακή σήμανση.
 2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
 3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου ημερολογίου.
 5. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
 6. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε πριν τη δύση του ηλίου η οδός να παραδίδεται ανεμπόδιστα σε κυκλοφορία.
 7. Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου και με επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
 8. Ο ανάδοχος του έργου, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.
 9. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
 10. Στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου και στο Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας,

κοινοποιείται η παρούσα για την ενημέρωσή τους.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή