"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

14.9 C
Trikala

Πρόταση νόμου για τΙς ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

lafarm

Σχετικά άρθρα

Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με την πρόταση νόμου ρυθμίζεται οριστικά το πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ δίνεται ουσιαστική ανάσα σε ολόκληρη την οικονομία. Η εμπροσθοβαρής αυτή πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί την τμήμα της εξειδίκευσης των προγραμματικών εξαγγελιών του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης νόμου είναι οι 84 ή και περισσότερες δόσεις, με ταυτόχρονο πλαφόν του ύψους της δόσης στο 20% του καθαρού ετησίου εισοδήματος, η άμεση λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και το πάγωμα των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών. Η νομοθετική εξειδίκευση των άμεσων μέτρων του Κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχιστεί με την κατάθεση και άλλων προτάσεων νόμων τις επόμενες ημέρες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης νόμου :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το κύριο αποτέλεσμα της μνημονιακής πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης στην πραγματική οικονομία υπήρξε η ύφεση, η οποία τα τελευταία χρόνια 2010-2014 κινήθηκε σε πρωτοφανή, για μη πολεμική περίοδο σε ευρωπαϊκή χώρα, επίπεδα.

Τα αποτελέσματα της ύφεσης σε πραγματικό επίπεδο είναι η διαρκής μείωση μισθών, η έκρηξη της ανεργίας, η σοβαρή μείωση των εισοδημάτων, η υποτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η συνεχής εντεινόμενη φτωχοποίηση των πολιτών.

Η αντικειμενική αυτή κατάσταση επιδεινώνεται, από την υψηλή φορολογία, τα υψηλά επιτόκια των οφειλών προς τις Τράπεζες και τα πρωτοφανή μέτρα εκτέλεσης είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, που καταρρακώνουν την ουσία της ατομικής προστασίας που παρέχει το Σύνταγμα, αλλά βρίσκονται επίσης σε προφανή σύγκρουση με την κοινή λογική, αφού διαπιστώνεται συνεχής πραγματική, πλήρης και αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθούν οι πολίτες στο σύνολο των υποχρεώσεών τους σε ποσοστό που υπερβαίνει ήδη το 50%.

Η πολιτική αυτή εντεινόμενη συνεχώς με νέα φορολογικά μέτρα και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα αφενός την συνέχιση του υφεσιακού κλίματος της οικονομίας, αλλά και την συσσώρευση ανείσπρακτων βεβαιωμένων φορολογικών – ασφαλιστικών εισφορών.

Όταν άρχισε η κρίση το σύνολο των ανείσπρακτων φορολογικών υποχρεώσεων ανήρχετο σε 35 δις ευρώ. Σήμερα το ποσό αυτό ανήλθε σε 65 διςευρώ, ενώ προσαυξάνεται το 2014 κατά περίπου 1 δις ευρώ μηνιαίως.

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας και η εξαιρετικά δυσχερής θέση όσων πολιτών ακόμη εργάζονται αναδεικνύεται, αν ληφθεί υπόψη ότι καλούνται από την Μνημονιακή Κυβέρνηση να εξυπηρετήσουν συγχρόνως ένα Δημόσιο Χρέος 170% του ΑΕΠ κι ένα ιδιωτικό χρέος ίσο προς το 100% του ΑΕΠ.

Οι εισαγόμενες με το παρόν νομοσχέδιο διατάξεις υλοποιούν δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν προς τους Έλληνες πολίτες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Είναι σαφές ότι δεν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών για την παραγωγική και οικονομική Ανασυγκρότηση, ούτε πλήρες πλαίσιο Φορολογικής, Εργατικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Τα προτεινόμενα μέτρα, συνιστούν μια άμεση, αναγκαία και μη επιδεχόμενη αναβολή παρέμβαση, για την ανάσχεση της καταστρεπτικής πορείας της οικονομίας και της κοινωνίας, αποτελούν επίσης πρώτο δείγμα γραφής της δέσμευσης για την κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων στο σκληρότερο πυρήνα τους, δηλαδή, την εσωτερική υποτίμηση, την φτωχοποίηση, την άλωση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, την εξαθλίωση και την καταρράκωση του ηθικού των πολιτών.

Με τον ίδιο τρόπο θα καταργηθεί το σύνολο της μνημονιακής νομοθεσίας και θα αντικατασταθεί από ένα νέο εθνικό μοντέλο παραγωγής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, ως πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Με το 1ο άρθρο προβλέπεται η ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών σε δόσεις που δεν υπερβαίνουν ως ετήσια δαπάνη 20% του επίσημου ετησίου εισοδήματος του προηγούμενου έτους και 30% εφόσον ρυθμίζονται μαζί και ασφαλιστικές εισφορές. Με την ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν τα ληξιπρόθεσμα και τα τρέχοντα χρέη να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και να συντηρηθεί στα απολύτως αναγκαία επίπεδα ο επαγγελματίας και η οικογένειά του. Να ανασχεθεί έτσι το κύμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κλείνουν καθημερινά.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ταχείας Εξωδικαστικής Διοικητικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών εφόσον ο πολίτης αμφισβητεί το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών, την νομιμότητα της αιτιολογίας και εν γένει την φορολογική υποχρέωσή του. Η εξασφάλιση ταχείας, διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας Διοικητικής Επίλυσης από το συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο της Περιφερειακής Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έχει διπλό όφελος. Για τον φορολογούμενο, ο οποίος αφού θα ακουσθεί ενώπιον της Επιτροπής και θα κληθεί να εξοφλήσει την πραγματική οφειλή του. Για το δημόσιο καθώς θα είναι σε θέση να γνωρίζει το πραγματικό ύψος των ποσών που θα εισπράξει αντί του ονομαστικού ποσού που προκύπτει μονομερώς από τις πράξεις των ελεγκτικών και φορολογικών μηχανισμών, το οποίο συνήθως αποδεικνύεται εξαιρετικά διογκωμένο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης και ρύθμιση των οφειλών και υπό όρων εξυπηρέτησης των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης κατά των οφειλετών.

Με το άρθρο 2 ρυθμίζεται η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κάθε μορφής που έχουν ασκηθεί ή απειλούνται κατά του φορολογούμενου από τις ισχύουσες διατάξεις, από τον χρόνο υποβολής της αίτησης ρύθμισης ή της αίτησης εξώδικης Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικής Διαφοράς, μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης, υπό τον όρο καταβολής των δόσεων και των τρεχουσών δόσεων προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η εκλογίκευση των πληρωμών δόσεων τόσο παλαιότερων οφειλών όσο και τρεχουσών κατά τρόπο που να επιτρέπεται στην επιχείρηση η συνέχιση της λειτουργίας αυτής.

Με το άρθρο 3 ρυθμίζεται η συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με δικαστική εγγύηση και εκπροσώπηση των Φορολογικών Αρχών και των επαγγελματικών τάξεων.

Η επιτυχημένη εφαρμογή του μέτρου, ως προς την φορολογική δικαιοσύνη και την εισπραξιμότητα φορολογικών υποχρεώσεων θα οδηγήσει στην πάγια εφαρμογή αντίστοιχων διαδικασιών, εξώδικης διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Η προσφυγή στην Διοικητική Επίλυση δεν αναιρεί το δικαίωμα Προσφυγής στην Δικαιοσύνη.

Με το άρθρο 4 ρυθμίζεται κατά ανάλογο τρόπο η διαδικασία ρύθμισης των χρεών από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Με τα άρθρα 5 και 6 λαμβάνονται δύο άμεσα μέτρα τα οποία αποκαθιστούν σε ένα βαθμό την Συνταγματική Τάξη, και συμπληρώνουν τις πολιτικές για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Με το άρθρο 5 καταργείται ο χαρακτηρισμός του ποινικού αδικήματος της μη πληρωμής χρεών προς το δημόσιο ως διαρκούς και εισάγεται ως νέος λόγος για τη δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει την πράξη ατιμώρητη η αντικειμενική και ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής. Η επέκταση του χρόνου κίνησης της αυτόφωρης διαδικασίας για χρέη προς το Δημόσιο, συνιστά παραβίαση κάθε έννοιας συνταγματικότητας, ενώ η καταδίκη για χρέη που όχι λόγω δόλιας συμπεριφοράς αλλά λόγω προφανούς αντικειμενικής και ανυπαίτιας αδυναμίας προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας και καταστρατηγεί τις αρχές της επιείκειας και της αναλογικότητας εισάγοντας στην ελληνική έννομη τάξη μια ολοκληρωτική αντίληψη για τα ατομικά δικαιώματα και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

Με το άρθρο 6 καταργούνται συγκεκριμένες μνημονιακές ρυθμίσεις για την κατάσχεση σε χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με κατεπείγουσα και εξαιρετική διαδικασία και απαγορεύεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου χωρίς την παρουσία εισαγγελέα και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου ώστε να προστατευτεί αποτελεσματικά το οικιακό άσυλο.

Στο άρθρο 7 προβλέπεται ενδιάμεση ρύθμιση για την προστασία των μικροοφειλετών στις Τράπεζες, για χρέη από την πρώτη κατοικία, την επαγγελματική στέγη, καταναλωτικά δάνεια, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση της πλήρους νομικής επεξεργασίας της Νέας Σεισάχθειας. Η δημοσίευση όμως και η εφαρμογή του ν. 4224/2003, καθιστά τη μεταβατική αυτή ρύθμιση απολύτως αναγκαία, διότι εάν δεν ανασχεθεί η εφαρμοζόμενη πολιτική, η καταστροφή των οφειλετών θα είναι αμετάκλητη και χωρίς δυνατότητα. Εν’ όψει αυτών το προτεινόμενο άρθρο εντασσόμενο στο άμεσο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονομίας έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος και ανταποκρίνεται στην προσδοκία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών για την παροχή προστασίας από το κράτος στην απειλή των κερδοσκοπικών distress funds και των Τραπεζών.

Με το τελευταίο άρθρο 8 εισάγεται μεταβατική ρύθμιση για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Η διάταξη είναι αναγκαία διότι το μνημονιακό πλέγμα διατάξεων της τελευταίας τετραετίας είναι εξαιρετικά εκτεταμένο, αντιφατικό και ανεπίδεκτο ερμηνείας και ορθής εφαρμογής, είναι τεχνικώς αδύνατος ο αποτελεσματικός προσδιορισμός των καταργουμένων ή αναστελλόμενων διατάξεων. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα εφαρμογής ή καθυστερήσεις, με την μεταβατική διάταξη ορίζονται οι ρυθμίσεις του νόμου ως αποκλειστικά εφαρμοζόμενες στα θέματα αυτά, εξουσιοδοτούνται δε αρμόδιοι Υπουργοί να εκδώσουν διευκρινιστικές Υπουργικές Αποφάσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα εφαρμογής ώστε το σύνολο των ρυθμιζόμενων υποθέσεων να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1

Ρύθμιση φορολογικών υποχρεώσεων.

α. 1. Το σύνολο των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι την κατάθεση της πρότασης νόμου υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η ρύθμιση του συνολικού ποσού της οφειλής, γίνεται μεχρι και σε 84 μηνιαίες δόσεις. Το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούμενο της υπαγωγής στην ρύθμιση οικονομικό έτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του προηγούμενου εδαφίου οι δόσεις επεκτείνονται αναλογικά μέχρι την εξάλειψη της υπέρβασης.

2. Οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και το ετήσιο σύνολο των καταβολών τους υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος τους δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου α) του άρθρου αυτού.

β. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της βεβαιωθείσας συνολικής οφειλής ή άλλης πράξης επιβολής της Δ.Ο.Υ. ο φορολογούμενος προσφεύγει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών που ιδρύεται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

γ. Για ήδη βεβαιωμένες οφειλές η αίτηση για την υπαγωγή στην παράγραφο (Α) ή την παραγρ. (Β) κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στην αρμόδια Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών αντιστοίχως εντός 60 ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, σε κάθε άλλη περίπτωση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης της οφειλής. Σε περίπτωση προσφυγής στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οφειλή όπως οριστικά καθορίζεται με την απόφαση της Επιτροπής, ρυθμίζεται με αίτηση του οφειλέτη σύμφωνα με τους όρους της παραγρ. (α)

δ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη, που εκδίδεται εντός 10 ημερών από την αίτηση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

ε. Κάθε διαφορά του φορολογουμένου με τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ως προς το συνολικό ποσό της οφειλής ή τις δόσεις επιλύεται άμεσα με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

στ. Από την δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης καταργείται το άρθρο 70Β του ν.2238/1994 (Α’ 151/16-09-1994) όπως αντικαταστάθηκε από τον νέο Κώδικα Φορολογικού Εισοδήματος ν.4172/2013 (Α’ 167/23-07-2013) Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής αυτής εισάγονται στην κατά τόπο αρμόδια Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με αίτηση του φορολογούμενου, σύμφωνα με την §β του αρθρ.1.

Άρθρο 2

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

α. Από την υποβολή της αίτησης ρύθμισης της οφειλής στις Περιφερειακές Επιτροπές Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ή της ρύθμισης της οφειλής σε δόσεις, αναστέλλονται και δεν εκτελούνται κατά του οφειλέτη τυχόν επιβληθέντα ήδη μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, ποινική δίωξη και κάθε άλλο μέτρο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής.

Με την προϋπόθεση πληρωμής των δόσεων προσηκόντως και εμπροθέσμως και της μη ύπαρξης άλλων ληξιπρόθεσμων μη ρυθμισμένων οφειλών, χορηγείται φορολογική ενημερότητα τριμήνου διαρκείας η οποία ανανεώνεται στην λήξη της με τις ίδιες προϋποθέσεις χορήγησης της άμεσα και χωρίς άλλη διαδικασία.

β. Σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, αναστέλλονται το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στην ρύθμιση της παραγρ. 1α.

γ. Η προσφυγή στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών επιφέρει τα αποτελέσματα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αναστέλλει μέχρι της κοινοποίησης της απόφασης στον φορολογούμενο την προθεσμία προσφυγής στο Δικαστήριο

δ. Η κάθε υπόθεση υπάγεται απαξ στην ρύθμιση των παρ. 1α και β, η ρύθμιση δε θεωρείται καταργηθείσα σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα του ενός μηνός δύο συνεχών δόσεων. Μετά την κατάργηση της ρύθμισης η οφειλή εισπράττεται κατά τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.

Τα ποσά που υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση προσαυξάνονται με 0,5% μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Σε κάθε περίπτωση τα ήδη βεβαιωμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του αρχικώς οφειλόμενου κεφαλαίου. Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις επανέρχονται σε περίπτωση έκπτωσης από την ρύθμιση.

ε. Με την άσκηση δικαστικής προσφυγής η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ποσοστό 15% της συνολικής οφειλής. Το ποσό αυτό πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την πρώτη συζήτηση επί ποινή απαράδεκτου της συζήτησης.

Η καταβολή του ποσού αυτού δύναται να ανασταλεί εν μέρει ή εν όλω με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας καταβολής του συνολικού ποσού της βεβαίωσης.

Άρθρο 3

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

α. Συνίσταται στην έδρα κάθε Περιφέρειας πενταμελής Επιτροπή Διοικητικής επίλυσης Φορολογικών διαφορών αποτελούμενη από δύο συνταξιούχους Δικαστικούς λειτουργούς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον της Διοικητικής Δικαιοσύνης ως Πρόεδρος, έναν Διευθυντή Υπηρεσίας Δ.Ο.Υ της Περιφέρειας, έναν εκπρόσωπο της επαγγελματικής ένωσης του προσφεύγοντος και έναν εκπρόσωπο του οικονομικού επιμελητηρίου της Ελλάδος. Οι Επιτροπές συγκροτούνται εντός 15 ημερών από την δημοσίευση του νόμου με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα στέγασης της Επιτροπής καθώς και κάθε αναγκαίας για την λειτουργία της λεπτομέρειας .

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και άλλες πόλεις κάθε περιφέρειας ως έδρες Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Επίσης με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται ο αριθμός των μελών της Γραμματείας της Επιτροπής, η διαδικασία στελέχωσης από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και της Περιφέρειας, το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής και ο κωδικός του Υπουργείου Οικονομικών από τον οποίο καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες ως και η διαδικασία διάθεσης και είσπραξης των αναγκαίων κονδυλίων.

γ. Οι κατά τόπους επιτροπές λειτουργούν μέχρι εξαντλήσεως των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/3/2015. Ο ορισμός της συζήτησης των αιτήσεων γίνεται με πράξη του Προέδρου επί της αιτήσεως η οποία γνωστοποιείται με έγγραφο (τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 10 τουλάχιστον ημέρες προ της συζήτησης, αναρτάται δε επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής.

δ. Η συζήτηση της υπόθεσης μπορεί να αναβληθεί με απόφαση του Προέδρου μια μόνο φορά, ή δε μη νόμιμη και προσήκουσα εμφάνιση του αιτούντος (ερημοδικία) συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. Για την συζήτηση της υπόθεσης εκδίδεται γραμμάτιο δημοσίου 75 ευρώ υπέρ του Κωδικού κάλυψης των δαπανών λειτουργίας των Επιτροπών.

Στην Επιτροπή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις διοικητικής επίλυσης φορολογικής διαφοράς όταν το συνολικό αντικείμενο της διαφοράς είναι κατώτερο των 20.000,00 ευρώ, αλλά αυτές υπάγονται στην ρύθμιση της §1α, εφόσον ο οφειλέτης υποβάλλει την σχετική αίτηση, αλλιώς επιλύονται δικαστικώς.

Άρθρο 4

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. α, του άρθρου 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως για την ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.12.2014.

Σε περιπτώσεις ρύθμισης συγχρόνως φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών το ποσό των δόσεων δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 30% του βεβαιωθέντος εισοδήματος του φορολογουμένου του προηγούμενου έτους, στην περίπτωση δε αυτή προηγείται η έκδοση απόφασης ρύθμισης της φορολογικής οφειλής και ακολουθεί η ρύθμιση της οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές.

Οι αποφάσεις ρύθμισης εκδίδονται από τον Διευθυντή του αρμοδίου υποκαταστήματος του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Η αποδοχή από τον φορολογούμενο της ρύθμισης αποτελεί οριστική επίλυση της διαφοράς. Προϋποθέσεις για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης του αρθ. 2 είναι η καταβολή των δόσεων και εξόφληση των τρεχουσών οφειλών.

Άρθρο 5

Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990 (Α’43/23-03-1990) σύμφωνα με την οποία “ χρόνος τέλεσης του αδικήματος είναι το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών μέχρι την συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής” καταργείται.

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ανωτέρω νόμου προστίθεται η φράση: “ Η πράξη μπορεί επίσης να κριθεί ατιμώρητη εάν αποδειχθεί αντικειμενική και ανυπαίτια αδυναμία καταβολής του οφειλέτη.”

Άρθρο 6

Απαγόρευση φορολογικού ελέγχου στην κατοικία χωρίς παρουσία εισαγγελικού λειτουργού – Προστασία οφειλετών

1. Απαγορεύεται η διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών στην κατοικία του φορολογούμενου χωρίς την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανατολή και μετά την δύση του ήλιου.

2. Μετά το τέλος του εδ. β’ του άρθρου 30 Α του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) όπως αυτό ισχύει προστίθεται το εξής:

Το κατασχετήριο έγγραφο απαιτείται επί ποινή ακυρότητας της πράξεως να κοινοποιηθεί στον οφειλέτη, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εκτέλεση της κατάσχεσης.

3. Το άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) όπως αυτό ισχύει καταργείται.

Άρθρο 7

Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων.

α. Στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που έχουν συναφθεί την τελευταία δεκαετία μεταξύ νομίμως λειτουργούντων στην χώρα τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων και Ελλήνων πολιτών ή μόνιμων κατοίκων Ελλάδος, απαγορεύεται να εκχωρηθούν υπό οποιαδήποτε μορφή, αμέσως ή εμμέσως σε τρίτους, μη Τραπεζικά ιδρύματα τα οποία δεν λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή να χορηγηθούν εγγυήσεις επ’ αυτών από την εκτέλεση των οποίων επέρχεται ουσιαστικά μεταβολή του προσώπου του δανειστή χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη.

β. Οι τυχόν εκχωρήσεις της προηγούμενης παραγράφου, γενόμενες μετά την ψήφιση του παρόντος είναι άκυρες και δεν δημιουργούν νόμιμα δικαιώματα του τρίτου κατά του οφειλέτη.

γ. i) Απαγορεύονται οι διαδικασίες πλειστηριασμών σε κάθε περίπτωση για οφειλές κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

ii) Για οφειλές άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης αντικειμενικής αξίας μέχρι 350.000 ευρώ για τραπεζικά δάνεια, χρέη προς το δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, ως και ο πλειστηριασμός ακινήτων των εγγυητών των ανωτέρω οφειλών μέχρι 31/12/2015, τυχόν δε διαδικασίες που είναι εκκρεμείς αναστέλλονται μέχρι την άνω ημερομηνία.

δ. Από την δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 2 του ν. 4224/2013 (Α’288/ 31-12-2013) και αναστέλλεται κάθε σχετική διαδικασία.

Άρθρο 8

Μεταβατική διάταξη.

Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου στο ΦΕΚ, οι διατάξεις αυτές, κατισχύουν και εφαρμόζονται αποκλειστικά εις τα ρυθμιζόμενα θέματα, έναντι κάθε άλλης διάταξης νόμου, Υπουργικής απόφασης, εγκυκλίου, που έχει προηγουμένως εκδοθεί.

Καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτές, όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ή δεν έχουν γίνει Διοικητικές ρυθμίσεις με την συμφωνία του οφειλέτη. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας ρυθμίζονται θέματα για την εφαρμογή όλων των μέτρων και ορίζονται οι ενέργειες των εμπλεκόμενων οργάνων της Διοίκησης για την ταχεία και ορθή εφαρμογή των υπέρ των πολιτών ρυθμίσεων του νόμου αυτού.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Τσίπρας Αλέξης

Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη

Αθανασίου Νάσος

Αλεξόπουλος Απόστολος

Αμανατίδης Γιάννης

Αμμανατίδου Ευαγγελία

Αποστόλου Ευάγγελος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαλαβάνη Νάντια

Βαμβακά Τζένη

Βαρεμένος Γεώργιος

Βούτσης Νικόλαος

Γαϊτάνη Ιωάννα

Γάκης Δημήτρης

Γελαλής Δημήτρης

Γερμανίδης Αθανάσιος

Γεροβασίλη Όλγα

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος

Διακάκη Μαρία

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

Διώτη Ηρώ

Δραγασάκης Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζερδελής Γιάννης

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Καλογερή Αγνή

Κανελλοπούλου Μαρία

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Κατριβάνου Βασιλική

Καφαντάρη Χαρούλα

Κοδέλας Δημήτρης

Κοντονής Χαράλαμπος – Σταύρος

Κούβελα Φωτεινή

Κουράκης Αναστάσιος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Κυριακάκης Βασίλης

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Μαντάς Χρήστος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μητρόπουλος Αλέξιος

Μιχαλάκης Νικόλαος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπόλαρη Μαρία

Ξανθός Ανδρέας

Ουζουνίδου Ευγενία

Παναγούλης Ευστάθιος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδημητρίου (Μάνια) Γεσθημανή

Πετράκος Αθανάσιος

Σαμοΐλης Στέφανος

Σταθάκης Γεώργιος

Σταθάς Γιάννης

Σταμπουλή Αφροδίτη

Στρατούλης Δημήτρης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Τσουκαλάς Δημήτρης

Φωτίου Θεανώ

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Χατζηλάμπρου Βασίλης

Χατζησοφιά Άννα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης