Σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Κάτω από 50 αυτή τη φορά τα θέματα ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Φαίνεται ότι η προσπάθεια του προέδρου για ουσιαστικές συνεδριάσεις αρχί Κάτω από 50 αυτή τη φορά τα θέματα ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Φαίνεται ότι η προσπάθεια του προέδρου για ουσιαστικές συνεδριάσεις αρχί Rating: 0

Σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

Σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

Κάτω από 50 αυτή τη φορά τα θέματα ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Φαίνεται ότι η προσπάθεια του προέδρου για ουσιαστικές συνεδριάσεις αρχίζει να πιάνει τόπο. Τα 47 θέματα ημερήσιας διάταξης, θα συζητηθούν την ερχόμενη Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα. Τα θέματα, με προεξάρχοντα τα ξωτικά, είναι:

 

Γενικά

 

1. Εξέταση της αριθ.2/2014 απόφασης της τοπικής Κοινότητας Διποτάμου περί άρσης απόφασης δωρεάν παραχώρησης κοινοτικού καταστήματος στον πολιτιστικό σύλλογο “Άγιο Χριστόφορο”

 

2. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων στην Αθήνα στις 03/11/2014

 

3. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Στουρνάρα Γεωργίου στη Λάρισα στις 04/11/2014

 

4. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ψύχου Κων/νου στην Αθήνα από 22/10/2014 έως 23/10/2014

 

5. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κυρίτση Χρυσόστομου στην Αθήνα στις 03/11/2014

 

6. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αναστασίου Χρήστου στην Αθήνα από 22/10/2014 έως 24/10/2014

 

7. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων στην Κοζάνη στις 01/11/2014

 

8. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων στην Αθήνα στις 29/10/2014

 

9. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων στην Αθήνα από 22/10/2014 έως 25/10/2014

 

10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στη διεθνή έκθεση Philoxenia.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

11. Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Τρικκαίων για την κίνηση του λογαριασμού του έργου “ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘ. Δήμου Τρικκαίων για υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ”

 

12. Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Τρικκαίων για την κίνηση του λογαριασμού του έργου “Κατασκευή 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων”

 

 

13. Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Τρικκαίων για την κίνηση του λογαριασμού του έργου”Κατασκευή 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων”

 

14. Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Τρικκαίων για την κίνηση του λογαριασμού του έργου”Εξοικονόμηση ενέργειας Τρικκαίων”

 

15. Eξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Τρικκαίων κου Βασ. Μαντά ως υπόλογο του λογαριασμού στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

16. Παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

17. Tροποποίηση της με αύξοντα αριθμό 112/2012 απόφασης ΔΣ περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στο Δήμαρχο Τρικκαίων σχετικά με το πρόγραμμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

 

18. Λήψη απόφασης για 1η τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Τρικκαίων» της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»και Κωδ. ΟΠΣ « 376269» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

 

19. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων Συλλόγων και της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων ,για παραχωρήσεις χώρων του Ε΄ΚΑΠΗ και Α΄ΚΑΠΗ ,όπως αυτά αναφέρονται στα αιτήματα με αρ.πρωτ.: 57468/25-9-2014 , 57464/25-9-2014, 58849/30-9-2014 ,58908/1-10-2014 ,62906/10-102014, 65035/21-10-2014, 65600/23-10-2014 και 66390/29-10-2014

 

Δ/νση Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

20. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων»

 

21. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων»

 

22. Τροποποίηση της αριθμ. 155/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ)»

 

23. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έργων 2014 του Δήμου Τρικκαίων

 

24. Έγκριση Μελέτης και Κατάθεσης Φακέλου- Πρότασης για Ένταξη του Έργου με Τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο μέτρο 3.21 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013».

 

25. Έγκριση του Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων»

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

26. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού- Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς- Κουμαριάς

 

27. Έγκριση χορήγησης Νέων Παραγωγικών Αδειών

 

28. Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού του Δήμου Τρικκαίων

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

29. Έγκριση της αριθ. 83/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση αίτησης των κ.κ. Παναγιώτη Σακομήτρου του Σωτηρίου, Βασιλικής Σακομήτρου του Παναγιώτη, Γρηγορίου Σακομήτρου του Παναγιώτη και Ανδρέα Σακομήτρου του Παναγιώτη, περί αποζημίωσης για την ιδιοκτησία τους, ως νόμιμοι κληρονόμοι, στην περιοχή Αγία Μονή Ι»

 

30. Έγκριση της αριθ. 116/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της αριθμ. 41/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων: «Πρόταση για τις θέσεις παραχώρησης περιπτέρων»

 

31. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 128/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα “Τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στις οδούς Δερβενακίων και Σουλίου”

 

32. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 129/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Τοποθέτηση εύκαμπτων οριοδεικτών επί της οδού Στρατηγού Σαράφη»

 

33. Λήψη απόφασης επί της αριθ.130/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Υπερύψωση Κόμβων»

 

34. Λήψη απόφσης επί της αριθ. 132/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Aίτηση του Νικολάου Βράντζα, σχετικά με την παραχώρηση με τίμημα δημοτικής έκτασης για την κατασκευή ποιμνιοστασίου στην περιοχή Αγίων Αποστόλων».

 

35. Λήψη απόφασης επί της αριθ.134/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικών εκτάσεων, οι οποίες αποτελούν τμήματα των τεμαχίων με αριθμό 216 και 217 στο αγρόκτημα αναδασμού Γλίνου, έτους 1971».

 

36. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 135/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τουΔήμου Τρικκαίων με θέμα «Προσδιορισμός της χρήσης τμήματος τεμαχίου με αριθμό 1271, το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτημα αναδασμού Αρδανίου, έτους 1968».

 

37. Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙΖΩ περί Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών

 

38. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 583/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014».

 

39. Λήψη απόφασης για έγκριση την αριθ. 585/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2014».

 

40. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί “11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.2014”

 

41. Έγκριση της αριθ. 65/2014 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής «Δημιουργία εθελοντικής ομάδας στο Δήμο Τρικκαίων και έγκριση της Χάρτας για τον εθελοντισμό

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

42. Χορήγηση αδειών για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Μύλος των Ξωτικών 2014-2015»

 

43. Εγκριση διενέργειας λαχειοφόρου στο ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ.

 

44. Ενημέρωση-Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του Μύλου των Ξωτικών 2014-2015

 

45. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση για τη διαχείριση/παρακολούθηση/υλοποίηση των έργων Γ΄ΚΠΣ, και του προγράμματος «Δημοσθένη» του Δήμου Τρικκαίων

 

46. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση για τη διαχείριση/παρακολούθηση/υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των Ευρωπαϊκών Έργων του Δήμου Τρικκαίων.

 

47. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση για την τεχνική υποστήριξη των δομών του Δήμου σε επίπεδο ( it support), την αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη του ασύρματου δικτύου internet και του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Τρικκαίων.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή