Σημαντική θέση στην παγκόσμια κατάταξη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Reviewed by Momizat on . Σημαντική θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ανάμεσα σε 12.000 Πανεπιστήμια, αλλά και ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ, κατέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πρόκειται για τη ν Σημαντική θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ανάμεσα σε 12.000 Πανεπιστήμια, αλλά και ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ, κατέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πρόκειται για τη ν Rating: 0

Σημαντική θέση στην παγκόσμια κατάταξη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σημαντική θέση στην παγκόσμια κατάταξη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σημαντική θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ανάμεσα σε 12.000 Πανεπιστήμια, αλλά και ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ, κατέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πρόκειται για τη νέα κατάταξη Webometrics που καταρτίζεται από τη Cybermetrics, μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών, που αποτελεί το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 Πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως, διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο.

Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές τον χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο. Σε αυτή την κατάταξη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται στη θέση 1.007, πάνω από χιλιάδες Πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά και ελληνικά, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (θέση 1.103), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1.103) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1.238). Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους δείκτες:

  • Παρουσία (Presence Rank) 5%: Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων κ.λπ.) που δημοσιεύεται από τον δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google. Στον δείκτη αυτό ξεχωρίζει το ΑΠΘ που είναι 21ο στον κόσμο. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του ιδρύματος που αξιολογείται.
  • Ανοιχτό επιστημονικό περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Στον δείκτη αυτό ξεχωρίζει το ΕΚΠΑ που είναι 26ο στον κόσμο.
  • Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Το ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012 – 2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Με βάση αυτούς τους δείκτες, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φέρεται να έχει καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο «αριστείας» (θέση 938) και ακολουθούν οι δείκτες «ανοιχτό επιστημονικό περιεχόμενο» (θέση 944), «παρουσία» (θέση 1.171) και «απήχηση – ορατότητα» (θέση 1.888).

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή