Στη Μαδρίτη το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Στη Μαδρίτη πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των εταίρων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο "New approaches to strengthened cooperatio Στη Μαδρίτη πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των εταίρων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο "New approaches to strengthened cooperatio Rating: 0

Στη Μαδρίτη το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Τρικάλων

2 epal

Στη Μαδρίτη πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των εταίρων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “New approaches to strengthened cooperation facilities for VET institutions and labour market (NecVET)”. Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων συμμετέχει σε αυτή τη στρατηγική σύμπραξη/εταιρική σχέση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τη διετία 2014-2016, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές. Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται από τις χώρες Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία.
Το πρόγραμμα NecVET εστιάζει στο διαδραστικό διαμοιρασμό προσδοκιών και αναγκών μεταξύ των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων με τη δημιουργία νέων άμεσων δεσμών και διασυνδέσεων. Οι δραστηριότητες και τα παραγόμενα προϊόντα του έργου NecVET θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων:
– Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, που θα επιτευχθεί μέσω των ερευνητικών μελετών σε τοπικό επίπεδο σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.
– Εφαρμογή ερωτηματολογίου προσδοκιών σε διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς και ανάλυση των αποτελεσμάτων.
– Προετοιμασία ενημερωτικών κιτ για τις αρμοδιότητες και τις ανάγκες των επαγγελματικών τομέων που θα προκύψουν από τις μελέτες.
– Σχεδιασμός ιστοσελίδας που θα διευκολύνει την ανταλλαγή και την παρουσίαση του σχεδιασμού εργασίας και όλων των παραγόμενων προϊόντων του έργου.
– Προσδιορισμός και σύγκριση των ήδη υπαρχόντων επαγγελματικών τομέων στα επαγγελματικά ιδρύματα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα προσδιοριστούν επαγγελματικές προσεγγίσεις και διαφορές μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.
– Διοργάνωση τοπικών ενημερωτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και των τοπικών φορέων.
– Σχεδιασμός λογότυπου, αφίσας και φυλλαδίου που θα παρουσιάζουν το όνομα του έργου και τις δραστηριότητές του.
2 epal
Κατά τη διάρκεια της 2ης συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τις εργασίες που είχαν προετοιμάσει για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τις πολιτικές και τις στρατηγικές που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας σε κάθε χώρα και να συζητήσουν για τη σχεδίαση, τη δομή και το περιεχόμενο του τελικού προϊόντος. Επίσης παρουσιάστηκε η αφίσα και το επίσημο φυλλάδιο του προγράμματος, που είχαν δημιουργηθεί από την ελληνική ομάδα. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (Tajamar school, Giner school), όπου παρουσιάστηκαν οι τακτικές που ακολουθούνται στη Ισπανία για την ένταξη των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών αλλά και επιχειρηματιών, οι οποίοι αφηγήθηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες. Τέλος, οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις μελλοντικές ενέργειες και τα βήματα υλοποίησης του προγράμματος μέχρι την επόμενη συνάντηση που θα γίνει στο Λοτζ της Πολωνίας. Οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων που συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση ήταν οι Αβδελίδης Ευάγγελος, Μαρκάκη Φωτεινή, Μαρολαχάκης Μάριος και Αβδελίδου Ελένη.

Αφήστε το σχόλιο σας