Τροπολογία στη Βουλή – Αλλάζει ο τρόπος κήρυξης απεργίας Reviewed by Momizat on .   Η τροπολογία που αφορά τις απεργίες και η οποία συμφωνήθηκε στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές κατατέθηκε στη Βουλή. Η ρύθμιση ψηφίζεται την Τρίτη στην   Η τροπολογία που αφορά τις απεργίες και η οποία συμφωνήθηκε στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές κατατέθηκε στη Βουλή. Η ρύθμιση ψηφίζεται την Τρίτη στην Rating: 0

Τροπολογία στη Βουλή – Αλλάζει ο τρόπος κήρυξης απεργίας

Τροπολογία στη Βουλή – Αλλάζει ο τρόπος κήρυξης απεργίας

 

Η τροπολογία που αφορά τις απεργίες και η οποία συμφωνήθηκε στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές κατατέθηκε στη Βουλή. Η ρύθμιση ψηφίζεται την Τρίτη στην Ολομέλεια.

Όπως αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «ορίζεται ότι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης (σήμερα η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να ληφθεί υπο προϋποθέσεις και από το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών).

Επίσης με την τροπολογία, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «αποσαφηνίζεται η αληθής έννοια της διάταξης αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης δαπάνης εκ μέρους του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εφόσον διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση ότι οφείλεται σε δόλο του τελευταίου είτε ως προς το αποτέλεσμα του ατυχήματος καθεαυτό  είτε ως προ τη μη τήρηση διατάξεων που ορίζουν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και υγείας στην εργασία».

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή