"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

20.7 C
Trikala

Τροπολογία του ΚΚΕ για τα χρέη προς τις τράπεζες

lafarm

Σχετικά άρθρα

Τροπολογία για τη λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών από χρέη προς τις τράπεζες κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ και θα συζητηθεί την Τετάρτη 12 Νοέμβρη στη Βουλή.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει από τις 4-9-2012 ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την ουσιαστική ελάφρυνση των χρεών των λαϊκών οικογενειών από δάνεια στεγαστικά, καταναλωτικά, οφειλές των ΕΒΕ και των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, με διαγραφή των τόκων και μέρους των χρεών τους, την απαγόρευση πλειστηριασμών και γενικότερα πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η προωθούμενη από την κυβέρνηση ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στοχεύει στη στήριξη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με την ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση του κεφαλαίου.

Για τους λόγους αυτούς το ΚΚΕ καταθέτει τροπολογία βασισμένη στην πρόταση νόμου για τα δάνεια τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά , τις οφειλές των ΕΒΕ και των φτωχών αγροτών, επειδή η ανάγκη ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων σήμερα αποκτά επείγοντα και άμεσο χαρακτήρα.

Τι προβλέπει η τροπολογία:

Πεδίο εφαρμογής

Τα μέτρα ανακούφισης  να αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Τα μέτρα  ανακούφισης να ισχύουν  για  οφειλές προς τις τράπεζες  από κάθε μορφής δάνειο καθώς και οι οφειλές από πιστωτικές κάρτες.

Διαγραφή τόκων

Από την οφειλή του νοικοκυριού προς  τις τράπεζες , όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της τροπολογίας να διαγράφεται το σύνολο  κάθε είδους  τόκων (συμβατικοί, υπερημερίας κλπ.) που έχουν γεννηθεί μέχρι την πιο πάνω στιγμή.

Διαγραφή των ποσών των τόκων που κεφαλαιοποιήθηκαν και ανατοκίστηκαν

Από το συνολικό ποσό της οφειλής  προς τις τράπεζες, μετά την αφαίρεση των τόκων του προηγούμενου άρθρου, να διαγράφεται κάθε ποσό που αντιστοιχεί στον τυχόν πραγματοποιηθέντα ανατοκισμό και στην τυχόν πραγματοποιηθείσα κεφαλαιοποίηση κάθε μορφής τόκου, μέχρι την έναρξη ισχύος της τροπολογίας.

Διαγραφή του 50% των οφειλών

Από την οφειλή προς την τράπεζα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτές διαμορφώνονται  μετά τη διαγραφή των τόκων, του ανατοκισμού και της κεφαλαιοποίησης των κάθε μορφής τόκων  να διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτής, εφόσον το ύψος των δανείου δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικό δάνειο, τις 30.000 ευρώ για καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες.

Πάγωμα των οφειλών, αναστολή πληρωμών

Η εναπομένουσα, μετά τη διαγραφή τόκων, ανατοκισμού και ανακεφαλαιοποίησης κάθε μορφής τόκων και τη διαγραφή ποσοστού 50% του εναπομένοντος ποσού, οφειλή του νοικοκυριού προς την τράπεζα, να παύει να γεννά τόκους από την έναρξη ισχύος της τροπολογίας και για δύο χρόνια. Μετά τα δύο πρώτα χρόνια το επιτόκιο δανεισμού για τα στεγαστικό δάνειο ορίζεται στο 1,5% ενώ για τα καταναλωτικά και τις πιστωτικές κάρτες στο 3% και τα δύο σταθερά για μία πενταετία.

Επιπλέον, η εναπομένουσα προς τις τράπεζες οφειλή, εφόσον αυτή αφορά ανέργους, να προβλέπεται αναστολή της πληρωμής της, για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία, χωρίς την επιβολή τόκων

Μείωση των οφειλών των ΕΒΕ, των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύματα

Για τις οφειλές των ΕΒΕ, προς τις τράπεζες, μετά τη διαγραφή τόκων, ανατοκισμού και ανακεφαλαιοποίησης κάθε μορφής τόκων,  οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα (επαγγελματικά δάνεια) προβλέπεται μείωση, σε ποσοστό 30% εάν διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.

Ειδικά για τις οφειλές των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων, προς τις τράπεζες, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα (επαγγελματικά δάνεια) προβλέπεται επίσης μείωση, σε ποσοστό 30%.

Για τα δάνεια των πιο πάνω συγκεκριμένων κατηγοριών (ΕΒΕ και φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων) το επιτόκιο δανεισμού να ορίζεται στο 2% και παραμένει σταθερό για μία πενταετία.

Να διασφαλίζεται, με ευθύνη του κράτους, η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα και μάλιστα χωρίς υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης περιουσιακών τους στοιχείων, άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για την αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο

            Παύση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εναντίον των λαϊκών οικογενειών

Από την έναρξη ισχύος της τροπολογίας να  παύει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλο αναγκαστικό μέτρο εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων, κατά την έννοια της παρούσας τροπολογίας, για οφειλές των τελευταίων, το ύψος των οποίων έχει υπολογιστεί, είτε συμβατικά είτε άλλως πώς, με τρόπο που αντιβαίνει στις διατάξεις της παρούσας.

Με το άρθρο 8 προβλέπεται η αυτοδίκαιη παύση κάθε μορφής πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης από πλευράς των τραπεζών, σε βάρος των οφειλετών λαϊκών οικογενειών, για οφειλόμενα ποσά μέχρι την έναρξη ισχύος της τροπολογίας.

Περιορισμός της υποθήκης στο ύψος του αρχικού δανείου

Παίρνοντας υπόψη κυρίως το γεγονός ότι η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας ΑΕ είχε υποθηκεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των αγροτών για αξία πολλαπλάσια του ύψους των χορηγηθέντων προς αυτούς δανείων, προτείνεται ο αυτοδίκαιος περιορισμός του ύψους των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων κάθε δανειολήπτη, στο ύψος του αρχικού ποσού της σύμβασης δανείου.

Να Καταργηθεί  κάθε νομοθετική διάταξη ή άλλη, έστω και συμβατική ρύθμιση, η οποία αντιβαίνει στις ρυθμίσεις της παρούσας.

 

 

 ΤΡΙΚΑΛΑ  10/11/2014                             ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης