Υστέρηση των εσόδων κατά 3,9 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό Reviewed by Momizat on . Πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το 2014 καταγράφοντας απόκλιση 3 δισ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους. Η απόκλιση αυτή οφε Πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το 2014 καταγράφοντας απόκλιση 3 δισ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους. Η απόκλιση αυτή οφε Rating: 0

Υστέρηση των εσόδων κατά 3,9 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό

Υστέρηση των εσόδων κατά 3,9 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το 2014 καταγράφοντας απόκλιση 3 δισ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στη μεγάλη υστέρηση των εσόδων κατά 3,9 δισ. ευρώ, ενώ κατά 1 δισ. ευρώ συγκρατήθηκαν οι δαπάνες σε σχέση με τους στόχους. Να σημειωθεί ωστόσο ότι η απόκλιση στα έσοδα κατά 3,9 δισ. ευρώ προέρχεται σε σημαντικό βαθμό (1,9 δισ. ευρώ) από τη μη είσπραξη των κερδών του ευρωσυστήματος επί των ελληνικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε  51,3 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 3,9 δισ. ευρώ ή 7,2%  έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015, εκ των οποίων ποσό ύψους 1,9 δις ευρώ αφορά έσοδα από SMP’s  τα οποία δεν εισπράχθηκαν στο 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46,6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,5 δισ. ευρώ ή 7,0 % χαμηλότερα έναντι του προϋπολογισμού 2015.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 234 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (3,1 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4,7 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 424 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54,9 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,075 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 (56, 041 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,3 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 κατά 866 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 584 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2015 (42,4 δισ. ευρώ), των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 104 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων σε καθαρή βάση κατά 131 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3,4 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,3 δισ. ευρώ ή ποσοστό 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 506 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 67 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 71 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ για το 12μηνο  Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 έναντι 336 εκατ. ευρώ για το 10μηνο  Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014. Επομένως για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ανήλθε σε 816 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6,8 δισ. ευρώ) και μειωμένες κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή