47 προσλήψεις ορισμένου χρόνου (8 μηνών) στο Δήμο Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Στην προκήρυξη 1.465 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) θα προχωρήσουν οι δεκάδες δήμοι της Αττικής αλλά και τη Στην προκήρυξη 1.465 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) θα προχωρήσουν οι δεκάδες δήμοι της Αττικής αλλά και τη Rating: 0

47 προσλήψεις ορισμένου χρόνου (8 μηνών) στο Δήμο Τρικκαίων

47 προσλήψεις  ορισμένου χρόνου (8 μηνών) στο Δήμο Τρικκαίων

Στην προκήρυξη 1.465 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) θα προχωρήσουν οι δεκάδες δήμοι της Αττικής αλλά και της περιφέρειας έως το τέλος Ιουνίου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.Σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατανομή στο δήμο Τρικκαίων θα γίνουν 47 συνολικά προσλήψεις. Αξίζει να σημειωθεί πως για φέτος ο αριθμός των εποχικών προσλήψεων στους δήμους θα φτάσει τους 3.900 υπαλλήλους. Οι νέες θέσεις θα καλύψουν τα κενά σε υπηρεσίες των δήμων που εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη ή αντίτιμο για τις υπηρεσίες τους, όπως η καθαριότητα, η αποχέτευση, η ύδρευση, ο φωτισμός κ.λπ. Η πρόσληψη του νέου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 από τον κάθε δήμο ξεχωριστά, που θα δημοσιεύσει τις προκηρύξεις του μέχρι το καλοκαίρι.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή