Δημοτικό σχολείο για προσφυγόπουλα στη Λάρισα Reviewed by Momizat on .   Η δημιουργία σχολικών τάξεων, για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, διερευνάται στη Λάρισα, είτε αυτές θα γίνουν στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας τους, είτ   Η δημιουργία σχολικών τάξεων, για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, διερευνάται στη Λάρισα, είτε αυτές θα γίνουν στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας τους, είτ Rating: 0

Δημοτικό σχολείο για προσφυγόπουλα στη Λάρισα

Δημοτικό σχολείο για προσφυγόπουλα στη Λάρισα

 

Η δημιουργία σχολικών τάξεων, για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, διερευνάται στη Λάρισα, είτε αυτές θα γίνουν στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας τους, είτε θα δημιουργηθούν σε ήδη υπάρχουσες σχολικές δομές της πόλης.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, γενικά σε όλες τις περιοχές όπου φιλοξενούνται άτομα από το μεγάλο προσφυγικό κύμα που έφτασε στη χώρα μας από τη Ανατολή, και έχει στόχο να παρέχει εκπαίδευση στα προσφυγόπουλα, που θα αποφασίσουν οι οικογένειές τους να εγκατασταθούν στις μόνιμες δομές φιλοξενίας, αντίστοιχα σε κάθε περιοχή στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, διαφαίνεται ότι για αρχή τουλάχιστον, θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς εκπαίδευσης της Λάρισας, να βρίσκονται σε επικοινωνία, με ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας, γι’ αυτό τον σκοπό, περιμένοντας οδηγίες και κατευθύνσεις για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν.

Την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη, για την προετοιμασία του υπουργείου Παιδείας και των υπηρεσιών του στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, προκειμένου τον Σεπτέμβριο τα παιδιά των προσφύγων να παρακολουθήσουν μαθήματα.

Στη σύσκεψη κλήθηκε και συμμετείχε και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας κ. Σωτήρης Βούλγαρης και κυρίως αφορούσε στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Σε αυτή παρουσιάστηκε το φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας και μπήκε το πρώτο πλαίσιο, εντός του οποίου θα υλοποιηθεί η κυβερνητική πρωτοβουλία.

Μερικές από τις σκέψεις που διατυπώθηκαν, στην πορεία δημιουργίας ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης προσφυγόπουλων, για όλη την Ελλάδα, το οποίο θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι: κάρτες περιγραφής αξιολόγησης για κάθε παιδί, διερεύνηση του επιπέδου γνώσεών τους, δημιουργία τμημάτων ένταξης, εκμάθηση στοιχείων ελληνικών… κ.ά.

Επίσης ζητήθηκε να διερευνηθεί, ανάλογα και με τον αριθμό των προσφυγόπουλων, κατά πόσο είναι εφικτό να κατανεμηθούν και να φιλοξενηθούν σε τάξεις σχολικών κτιρίων για την εκπαίδευσή τους.

Για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, υπάρχει ακόμη δυσκολία στην καταγραφή του πραγματικού αριθμού των παιδιών λόγω μετακινήσεών τους.

Μάλιστα όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς ανακοινώθηκε στους αρμόδιους διευθυντές, ότι το υπουργείο Παιδείας προτίθεται μέχρι και τις 15 Αυγούστου, θα προβεί σε προλήψεις εκπαιδευτικών με ειδικά προσόντα (π.χ. γνώστες της συριακής γλώσσας), που θα στελεχώσουν τα τμήματα εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων.

Να σημειωθεί ότι την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης των σχολείων για προσφυγόπουλα στη χώρα μας, έχει αναλάβει μια «Επιτροπή για τη στήριξη των παιδιών των προσφύγων» την οποία συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας κ. Νίκος Φίλης.

Σύμφωνα με όσα είχε εξαγγείλει ευθύνη της Επιτροπής είναι:

«1. Η καταγραφή των παιδιών νηπιακής, σχολικής και μετασχολικής ηλικίας (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης που έχει, εφόσον αυτό είναι δυνατόν), με στόχο να προσδιοριστούν οι ανάγκες υποστήριξης, φροντίδας και εκπαίδευσης, ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών.

2. Η καταγραφή των προσφύγων που θα μπορούσαν να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντικά στις εκπαιδευτικές δομές και δράσεις, βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων και γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων.

3.Η καταγραφή συναφών πρωτοβουλιών από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, η επιδίωξη της ανάπτυξης συνεργειών και η αποδελτίωση καλών πρακτικών και του ανθρώπινου δυναμικού.

4. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις δράσεις.

5. Κάθε άλλη επιτελική ενέργεια που αφορά την εκπόνηση των συναφών σχεδίων δράσης, την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων και των πόρων που θα αποφασιστούν».

Μάλιστα ο υπουργός είχε επισημάνει πως: «Το Σχέδιο Δράσης που εκπονεί το ΥΠΠΕΘ, θα απαντά στις ακόλουθες ανάγκες:

* Ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων παιδιών και συναισθηματική ενδυνάμωση.

* Παροχή βασικών γνώσεων-δεξιοτήτων, όπως γνώσεις μιας γλώσσας που να διευκολύνει την επικοινωνία τους στον χώρο φιλοξενίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

* Προετοιμασία των προσφύγων για την προώθησή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με την εκμάθηση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους στις χώρες εγκατάστασης.

* Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την εκπαίδευση των παιδιών και των ενηλίκων προσφύγων και μεταναστών όσων τελικώς μείνουν στην Ελλάδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διεθνείς Συνθήκες για την εκπαίδευση των παιδιών και τα διεθνώς αποδεκτά ανθρωπιστικά και εκπαιδευτικά πρότυπα, από την προσχολική ηλικία έως την εκπαίδευση ενηλίκων.

* Εξασφάλιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για τη στήριξη των δομών ψυχοκοινωνικής φροντίδας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης.

* Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων για τα ζητήματα των προσφύγων και την ανάγκη για την εκπαιδευτική τους ένταξη, π.χ. συνέχιση σπουδών στην επαγγελματική και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με τα αρμόδια εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Η Κεντρική Επιτελική Επιτροπή αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες, από Πανεπιστημιακούς και άλλους επιστήμονες εξειδικευμένους σε θέματα στήριξης, Εκπαίδευσης και ένταξης προσφύγων, από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων ή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε συναφή ζητήματα.

Η θέση των Ελλήνων εκπαιδευτικών

Το θέμα ένταξης των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση έχει απασχολήσει τόσο τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), όσο και την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), στις γενικές συνελεύσεις των μελών τους.

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί ανά τη χώρα, με τη δράση που ανέπτυξαν, κατά περιοχές, έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στους πρόσφυγες και κυρίως στα παιδιά. Παράλληλα σε ανακοινώσεις τους επισήμαναν την ανάγκη προστασίας των προσφυγόπουλων, της φιλοξενίας τους μέσα σε ανθρώπινες συνθήκες και την παροχή βοήθειας προκειμένου να απολαμβάνουν όσα προβλέπει η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.

Μεταξύ άλλων, τη στήριξή τους είχαν εκφράσει με κοινό τους ψήφισμα 27 ΕΛΜΕ της χώρας μας, υποστηρίζοντας: «Οι εκπαιδευτικοί, από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε αλληλέγγυοι με οργάνωση της βοήθειας προς τους πρόσφυγες, με συζητήσεις και κινητοποιήσεις κατά των απελάσεων, των φραχτών, των στρατοπέδων συγκέντρωσης και της Φρόντεξ.

…Παλεύουμε για ένα σχολείο, που να χωράει όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση, με τη άμεση λήψη ειδικών αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών μέτρων για τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών. Διεκδικούμε ανοιχτά σύνορα και ανοιχτά σχολεία. Τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών να έχουν τη δυνατότητα να γραφούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς κανένα διαδικαστικό και γραφειοκρατικό εμπόδιο, όπως είχε γίνει και τη δεκαετία του 1990. Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας τη δημιουργία τάξεων υποδοχής και τμημάτων ένταξης γι΄ αυτά τα παιδιά και μόνιμους διορισμούς την επόμενη χρονιά 2016-17, που θα καλύψουν αυτά και όλα τα άλλα κενά».

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από την τελευταία συζήτηση που έγινε στην ΟΛΜΕ για το συγκεκριμένο θέμα, διαπιστώνονται διαφωνίες μεταξύ των μελών της, στην αντιμετώπισή του και αυτό τουλάχιστον μαρτυρά η ανακοίνωση που εξέδωσαν εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ.

Συγκεκριμένα καταγγέλλουν τη θέση των «Παρεμβάσεων» στο πλαίσιο συζήτησης που έγινε στην ΟΛΜΕ, με θέμα την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και αναφέρουν: «Μια ακόμα άθλια και αποπροσανατολιστική παράσταση παίχτηκε στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων με πρωταγωνιστές ΔΑΚΕ και «Παρεμβάσεις».

Είναι μεγάλη η ευθύνη της ΔΑΚΕ. Με απαράδεκτες ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις που εξαπέλυσε ο γραμματέας του Δ.Σ., η ΔΑΚΕ μετέτρεψε ένα κρίσιμο και σημαντικό θέμα που αφορά άμεσα όλους τους συναδέλφους, σε αφορμή για να αποπροσανατολίσει και να στήσει ένα άθλιο σκηνικό πέρα και έξω από τις αγωνίες των εκπαιδευτικών.

Αυτή την άθλια εικόνα συμπλήρωσαν στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των «Παρεμβάσεων».

Με ανακοίνωση, υποτίθεται, καταγγελίας απέναντι στη ΔΑΚΕ βρήκαν αφορμή να εξαπολύσουν απίστευτα ψέματα και λάσπη απέναντι στο ΠΑΜΕ, ότι δήθεν κρατάει «ίσες αποστάσεις» απέναντι στη ΔΑΚΕ, ότι δεν κάνει «συνεπή αντιδεξιό αγώνα», «ότι στηρίζει το σύστημα» και άλλα τέτοια.

Ο τυχοδιωκτισμός βέβαια αυτής συνδικαλιστικής ηγεσίας είναι γνωστός. Για παράδειγμα οι «Παρεμβάσεις» δεν είχαν πρόβλημα, πριν λίγες μέρες στην 85η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ, να ψηφίσουν το πρόγραμμα δράσης από κοινού με τη ΔΑΚΕ.

Όμως όσα άθλια ψέματα και όσους μύθους και αν επιστρατεύσουν, όσες κωλοτούμπες και αν κάνει η ηγεσία των «Παρεμβάσεων» δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουν. Ότι έγιναν το σκαλοπάτι για ανέβει ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ότι καλλιέργησαν αυταπάτες για την «πρώτη φορά Αριστερά», ότι από κοινού με το ΣΥΡΙΖΑ/ΣΥΝΕΚ μετέτρεψαν την ΟΛΜΕ σε όχημα για την κυβερνητική εναλλαγή, ότι ξεροστάλιαζαν στις πλατείες για να χειροκροτάνε τον Τσίπρα και να στηρίζουν τις κόκκινες γραμμές της κυβερνητικής διαπραγμάτευσης.

Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή δεν κρύβεται! Τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για αγρίους ή μάλλον για λωτοφάγους…

Υ.Γ. Στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ όπως και στη ΔΟΕ, οι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΠΑΜΕ, καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για το κρίσιμο ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλών την οποία καλούμε τις ΕΛΜΕ να την υιοθετήσουν και να την κάνουν υπόθεση πάλης και διεκδίκησης».

εφημερίδα 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή