Διευκρινίσεις για δικαιώματα , ενιαία ενίσχυση και μητρώο στην αμπελοκαλλιέργεια Reviewed by Momizat on .   Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων , με σκοπό την ενημέρωση των αμπελοκαλλιεργητών , γνωστοποιεί τα εξής : Αίτηση Ενιαίας Ενίσ   Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων , με σκοπό την ενημέρωση των αμπελοκαλλιεργητών , γνωστοποιεί τα εξής : Αίτηση Ενιαίας Ενίσ Rating: 0

Διευκρινίσεις για δικαιώματα , ενιαία ενίσχυση και μητρώο στην αμπελοκαλλιέργεια

Διευκρινίσεις για δικαιώματα , ενιαία ενίσχυση και μητρώο στην αμπελοκαλλιέργεια

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων , με σκοπό την ενημέρωση των αμπελοκαλλιεργητών , γνωστοποιεί τα εξής :

  1. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης & Αμπελουργικού μητρώο .

Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης , η Υπηρεσία μας υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές ότι σύμφωνα με το άρθρο 194α του Καν(ΕΚ) 1234/2007 και το άρθρο 10 της με αρ. 3323/99635/1-8-2014 Υπουργικής Απόφασης πρέπει να υπάρχει συμβατότητα της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας ,( αμπελουργικό μητρώο ) με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ( ΟΣΔΕ ) . Συνεπώς τα αλφαριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και αφορούν κυρίως τα οινάμπελα , θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο) .

Επιπλέον , κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και των δράσεων του αμπελοοινικού τομέα ( π.χ. αναδιάρθρωση αμπελώνων , βιολογική γεωργία , γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα ) πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης των δηλωμένων στοιχείων των δύο βάσεων ( Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ ) , επομένως θα πρέπει κατά την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου αλλά και αντίστροφα , κατά την υποβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης , να επιβεβαιώνονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία των δύο βάσεων από τον παραγωγό ( υπόχρεο της ορθής δήλωσης των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων και της καλλιεργητικής τους κατάστασης ) .

  1. Ανενεργά δικαιώματα φύτευσης οιναμπέλων

Σε εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ( ΚΑΠ ) στον αμπελουργικό τομέα και της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ( ΚΟΑ ) οίνου :

Αμπελοκαλλιέργεια οποιασδήποτε έκτασης πάνω από ένα ( 1 ) στρέμμα , που έχει δηλωθεί στο αμπελουργικό μητρώο αλλά δεν συνοδεύεται από δήλωση ΟΣΔΕ και δήλωση συγκομιδής για δύο συνεχή έτη χαρακτηρίζεται ως ανενεργό δικαίωμα .

Με σκοπό να μην χαθούν τα δικαιώματα εκτάσεων αμπέλου , οι οποίες είναι δηλωμένες στο αμπελουργικό μητρώο , αλλά έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν προβλέπεται η συνέχεια της καλλιέργειας τους , οι κάτοχοι τους μπορούν να τα μεταβιβάσουν σε αμπελοκαλλιεργητές , που ενδιαφέρονται για δικαιώματα φύτευσης .

  1. Εγκαταλειφθείσα αμπελουργική έκταση

Με σκοπό την επικαιροποίηση της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και να μην χαθούν δικαιώματα εκτάσεων αμπέλου , παρακαλούνται οι αμπελοκαλλιεργητές της Π.Ε. Τρικάλων να ελέγξουν το αμπελουργικό τους μητρώο και σε περίπτωση που υπάρχει έκταση χαρακτηρισμένη ως εγκαταλειφθείσα να προσέλθουν στην Υπηρεσία για να διευκρινισθεί η υπάρχουσα κατάσταση .

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή