Η νέα προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία για 19.101 προσλήψεις ανέργων Reviewed by Momizat on . Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασ Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασ Rating: 0

Η νέα προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία για 19.101 προσλήψεις ανέργων

Η νέα προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία για 19.101 προσλήψεις ανέργων

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους δηµόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς) οι οποίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτηµα I) της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συµµετοχής από 26/08/2015 και ώρα 10η πρωινή έως και 14/09/2015 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή