Οι μετοχές της γαλακτοβιομηχανίας ΤΡΙΚΚΗ είναι ενεχυριασμένες στην ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ! Reviewed by Momizat on . Την ώρα που η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων αιτείται να υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του σχετικού νόμου ζητώντας, ταυτόχρονα, κούρεμα δανείων, Την ώρα που η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων αιτείται να υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του σχετικού νόμου ζητώντας, ταυτόχρονα, κούρεμα δανείων, Rating: 0

Οι μετοχές της γαλακτοβιομηχανίας ΤΡΙΚΚΗ είναι ενεχυριασμένες στην ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ!

Οι μετοχές της γαλακτοβιομηχανίας ΤΡΙΚΚΗ είναι ενεχυριασμένες στην ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ!

Την ώρα που η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων αιτείται να υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του σχετικού νόμου ζητώντας, ταυτόχρονα, κούρεμα δανείων, ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, νέα τραπεζική χρηματοδότηση και προστασία έναντι των πιστωτών της, αποδεικνύεται ότι η ίδια με τις αποφάσεις της έχει υποθηκεύσει το μέλλον και την αξία του σημαντικότερου περιουσιακού της στοιχείου που είναι το εργοστάσιο γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ.

Το thessaliaeconomy.gr αποκαλύπτει ότι το σύνολο των μετοχών που κατέχει η Ένωση στο εργοστάσιο γάλακτος και αντιστοιχούν στο 85% του μετοχικού του κεφαλαίου, δεν βρίσκεται πια στα χέρια της. Έχει ενεχυριαστεί έναντι χρέους 3.700.000  ευρώ στην εταιρεία ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ η οποία εδρεύει στη Λάρισα, ύστερα από αθέτηση συμφωνίας παράδοσης, προς την τελευταία, ποσοτήτων βαμβακιού για τις οποίες υπήρχαν συμβόλαια με την Ένωση. Η συγκεκριμένη επιχείρηση, ως προς την απαίτησή της, δικαιώθηκε από τα ελληνικά και τα ξένα δικαστήρια στα οποία προσέφυγε.

Μεταξύ των άλλων διασφαλίσεων η ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ απαίτησε και πέτυχε την ενεχυρίαση των μετοχών του ΤΡΙΚΚΗ με την μεταφορά των σχετικών τίτλων σε χέρια τρίτου αξιόπιστου προσώπου, το οποίο ορίστηκε ως μεσεγγυούχος,  με την δέσμευση να διατηρήσει τους τίτλους αυτούς στο Ταμείο Παρακαταθηκών, σε τραπεζική θυρίδα ή αλλού μέχρι να εξοφληθεί πλήρως το χρέος, κάτι που προβλέπεται να γίνει το 2023.  Μάλιστα η συγκεκριμένη συμφωνία ενεχυρίασης των μετοχών, η οποία υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2014, προβλέπει την εκχώρηση ουσιωδών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του εργοστασίου γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ καθώς αναφέρει ρητά ότι: «Η δανείστρια (ενεχυριούχος δανειστής) δύναται να προβεί κατά τη νόμιμη διαδικασία σε εκποίηση των ενεχυριαζόμενων μετοχών, εν όλω ή εν μέρει, για την είσπραξη του ποσού οιασδήποτε εκ των συμφωνημένων δόσεων για την εξόφληση της απαίτησης σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθεί αυτή από τον οφειλέτη ή τους «εγγυητές»…». (άρθρο δ του ιδιωτικού συμφωνητικού).

Με άλλα λόγια η ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή, αν σταματήσουν να τις δίνουν τα οφειλόμενα, να πουλήσει τις μετοχές ή μέρος αυτών σε όποιον θέλει…

Η συμφωνία φράζει δε κάθε οδό διαφυγής για το γαλατάδικο της Ένωσης από την απαίτηση της ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ, καθώς, όπως συμφωνήθηκε ρητά  «σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ και απόκτησης εκ μέρους της  νέων μετοχών, ονομαστικών ή ανώνυμων, ο ενεχυριάζων οφειλέτης υποχρεούται δια του παρόντος να παραδώσει τους νέους τίτλους που του αναλογούν  ως ενέχυρο στην δανείστρια…», δηλαδή στην ΒΙΟΛΑΡ. (άρθρο η του συμφωνητικού).

Το «Ιδιωτικό συμφωνητικό ενεχύρου επί ονομαστικών μετοχών» συντάχθηκε στα Τρίκαλα την 1η Αυγούστου 2014 και φέρει τις υπογραφές του προέδρου της ΕΑΣ Αχιλλέα Λιούτα, του  εξουσιοδοτημένου νομικού εκπροσώπου της ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ, αλλά και του τρίτου προσώπου το οποίο ορίστηκε ως μεσεγγυητής άνευ αμοιβής.

Η ύπαρξη της συμφωνίας υποσκάπτει ουσιαστικά την ίδια την αίτηση του Συνεταιρισμού προς το δικαστήριο για υπαγωγή του στην προπτωχευτική διαδικασία και βέβαια συνάφθηκε εν αγνοία των αγροτών και της κοινής γνώμης καθώς ποτέ δεν δόθηκε στην δημοσιότητα.

Ουσιαστικά το εργοστάσιο γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ πληρώνει ακριβά τα  λάθη και τις παραλείψεις των ιθυνόντων του σε αλλότριες για το ίδιο δραστηριότητες, καθώς είναι μεν θυγατρική της ΕΑΣ, έχει άλλο ΑΦΜ, αλλά βέβαια δεν πουλάει βαμβάκι. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα με ποιο δικαίωμα οι διοικούντες την  Ένωση το ενέπλεξαν σε αποτυχημένες εμπορικές συμφωνίες οδηγώντας το σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική αιμορραγία που δίχως άλλο το απαξιώνει.

Η σημερινή αποκάλυψη είναι και μια απάντηση προς τον οικονομικό διευθυντή της ΕΑΣ και της ΤΡΙΚΚΗΣ Ιωάννη Πολύζο, ο οποίος με περισσή άνεση ισχυρίζονταν ότι το εργοστάσιο ΤΡΙΚΚΗ δεν έχει καμιά σχέση με της ΕΑΣ Τρικάλων (Ράδιο Ζυγός 14 Μαρτίου 2017), ενώ γνωρίζει καλά ότι η όποια απόφαση του δικαστηρίου δεν αφορά μόνο την Ένωση αλλά συμπαρασύρει και τις θυγατρικές της. Έκανε μάλιστα λόγο περί «άθλιας δημοσιογραφίας» και όχι μόνο, στρεφόμενος κατά του συντάκτη του ρεπορτάζ ο οποίος προέβη στην αποκάλυψη ότι η Ένωση υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στην προπτωχευτική διαδικασία του σχετικού νόμου. Για το συγκεκριμένο και όσα άλλα συκοφαντικά εκτόξευσε εναντίον μας θα λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη.

Κώστας Τόλης

Σχόλια (1)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή