Οριζόντιες Περικοπές στα Ερευνητικά Προγράμματα «ΘΑΛΗΣ» και «Αριστεία ΙΙ» και «ERC». Reviewed by Momizat on . Η απόφαση περικοπής των προϋπολογισμών των ερευνητικών προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ», «Αριστεία I&ΙΙ» και «ERC», χωρίς πειστική αιτιολόγηση, επιβαρύνει το γενικότερο Η απόφαση περικοπής των προϋπολογισμών των ερευνητικών προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ», «Αριστεία I&ΙΙ» και «ERC», χωρίς πειστική αιτιολόγηση, επιβαρύνει το γενικότερο Rating: 0

Οριζόντιες Περικοπές στα Ερευνητικά Προγράμματα «ΘΑΛΗΣ» και «Αριστεία ΙΙ» και «ERC».

Οριζόντιες Περικοπές στα Ερευνητικά Προγράμματα «ΘΑΛΗΣ» και «Αριστεία ΙΙ» και «ERC».

Η απόφαση περικοπής των προϋπολογισμών των ερευνητικών προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ», «Αριστεία I&ΙΙ» και «ERC», χωρίς πειστική αιτιολόγηση, επιβαρύνει το γενικότερο κλίμα ανασφάλειας της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας και αποδυναμώνει τον εθνικό στόχο συγκράτησης του ερευνητικού δυναμικού στη χώρα.

Την ώρα που η φυγή χιλιάδων νέων επιστημόνων από την Ελλάδα συνεχίζεται ,ελλείψει πόρων και λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας, αποφασίζεται η οριζόντια περικοπή πόρων από τα ελάχιστα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» στόχευε, εκτός των άλλων, και στην προσέλκυση ερευνητών οι οποίοι διαβιούν στο εξωτερικό μέσω της συνεργασίας τους με ελληνικές ερευνητικές ομάδες. Η χρονική στιγμή, δε, της απόφασης περικοπών λίγους μήνες πριν την λήξη των προγραμμάτων, δημιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Η Δημοκρατική Αριστερά εργάζεται για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου υποστήριξης και ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα μας, καθώς η έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία αποτελούν αναγκαίες και απαραίτητες συνθήκες για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση. Αδιαπραγμάτευτο στοιχείο αυτού του πλαισίου αποτελεί ένα σταθερό και ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, χωρίς αιφνιδιασμούς και ερασιτεχνισμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενόψει και της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020), οφείλουν να προβούν σε λεπτομερή σχεδιασμό μιας εθνικής στρατηγικής για την έρευνα η οποία θα προνοεί αυξημένους πόρους.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή