Ο Δικηγορικός Σύλλογος για το Κτηματολόγιο Reviewed by Momizat on . Οι περιοχές του Δήμου Τρικκαίων, Δήμου Καλαμπάκας, Δήμου Πύλης και Δήμου Φαρκαδόνας, έχουν ενταχθεί στις υπό κτηματο-γράφηση περιοχές και όσοι έχουν εγγραπτέα δ Οι περιοχές του Δήμου Τρικκαίων, Δήμου Καλαμπάκας, Δήμου Πύλης και Δήμου Φαρκαδόνας, έχουν ενταχθεί στις υπό κτηματο-γράφηση περιοχές και όσοι έχουν εγγραπτέα δ Rating: 0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος για το Κτηματολόγιο

Ο Δικηγορικός Σύλλογος για το Κτηματολόγιο

Οι περιοχές του Δήμου Τρικκαίων, Δήμου Καλαμπάκας, Δήμου Πύλης και Δήμου Φαρκαδόνας, έχουν ενταχθεί στις υπό κτηματο-γράφηση περιοχές και όσοι έχουν εγγραπτέα δικαιώματα στις περιοχές αυτές, καλούνται να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους κατά το χρονικό διάστημα: α) από 01 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 02 Μαρτίου 2015 οι κάτοικοι ημεδαπής και β) από 01 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 01 Ιουνίου 2015 οι κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η σύνταξη των δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν είναι μία διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, υπευθυνότητα και εξειδικευμένη γνώση των σχετικών νομικών διατάξεων και πρωτίστως του εμπράγματου δικαίου, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, τα οποία θα έχουν σοβαρότατες συνέπειες.

Νομικές συμβουλές, έγκυρες και με υπευθυνότητα, επιτρέπεται και μπορούν να παρέχουν μόνο οι δικηγόροι.

Εν όψει της κτηματογράφησης, επισημαίνουμε σε όσους έχουν δικαιώματα επί ακινήτων στις παραπάνω υπό κτηματογράφηση περι-οχές τα εξής:

1. Πρέπει να υποβάλουν την απαιτούμενη δήλωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

2. Πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη των δηλώσεων, ώστε οι δηλώσεις τους να είναι πλήρεις, προκειμέ-νου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους επί των ακινήτων τους και να αποφευχθούν οι χρονοβόρες και πολυέξοδες διαδικασίες για τη διόρθωσή τους (ενστάσεις, αιτήσεις διόρθωσης στο δικαστήριο κ.λ.π.).

3. Οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στους δικηγόρους όσον αφορά τα νομικά θέματα και στους μηχανικούς όσον αφορά τα τεχνικά και χωρικά θέματα.

4. Οι υπάλληλοι της εταιρείας κτηματογράφησης, είναι αρμό-διοι μόνο για τον έλεγχο κατά την παραλαβή των δηλώσεων στο γραφείο τους.

5. Εφιστούμε την προσοχή των πολιτών στις διαφημίσεις τρίτων, που επικαλούνται ότι έχουν εξειδίκευση στα θέματα του κτηματολογίου και ότι αναλαμβάνουν τη σύνταξη των δηλώσεων για το κτηματολόγιο.

Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή