Προωθείται το Αναρριχητικό Κέντρο Χασίων από «Ομάδα πρωτοβουλίας» Reviewed by Momizat on .   Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας συνάντηση με σκοπό την προώθηση ένταξης και χρηματοδότησης της μελέτης του αναρριχη   Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας συνάντηση με σκοπό την προώθηση ένταξης και χρηματοδότησης της μελέτης του αναρριχη Rating: 0

Προωθείται το Αναρριχητικό Κέντρο Χασίων από «Ομάδα πρωτοβουλίας»

Προωθείται το Αναρριχητικό Κέντρο Χασίων από «Ομάδα πρωτοβουλίας»

 

Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας συνάντηση με σκοπό την προώθηση ένταξης και χρηματοδότησης της μελέτης του αναρριχητικού κέντρου Χασίων.

Κατόπιν συζήτησης που έγινε, εκλέχτηκε συντονιστικό όργανο αποτελούμενο από τους κ.κ. Γιάννη Καραθανάση, Χαράλαμπο Ζούζουλα και Γκαντέλα Απόστολο με αναπληρωματικούς τους Ταραλάγκα Χρήστο και Θεμέλη Σπύρο, που αναλαμβάνουν την ευθύνη δημόσιας εκπροσώπησης της ομάδας πρωτοβουλίας και ανάληψης πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των στόχων της. Πρώτες πρωτοβουλίες θα είναι οι συναντήσεις με τον δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους άλλους τοπικούς φορείς .

Από την Ομάδα πρωτοβουλίας Χασιωτών «Τα Χάσια» εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στόχοι – σκοποί πρωτοβουλίας

Ζούμε σε μια περιοχή πλούσια σε φυσικό περιβάλλον, σε ιστορία, σε πολιτισμό, σε παράδοση. Στοιχεία που συναποτελούν τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που αξιοποιούμενα μπορούν να δώσουν μέλλον και προοπτική στην συγκεκριμένη χωρική ενότητα του δήμου μας .
Ζούμε επίσης σε μια περιοχή δημογραφικά , κοινωνικά και παραγωγικά ζωντανή που συμμετέχει δυναμικά στην διαμόρφωση του παραγόμενου τοπικού οικονομικού προϊόντος με δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης .

Με βάση αυτά τα δεδομένα η περιοχή των Χασίων αποτελεί μια περιοχή που μπορεί να σχεδιαστούν και κυρίως να ασκηθούν πολιτικές και στρατηγικές ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης – πρότυπο , ικανές να εγγυηθούν το παρόν αλλά κυρίως το μέλλον ώστε να παραμείνουν οι νέοι μας εδώ , ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα και την διασύνδεσή του με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός) .
Ως Χασιώτες αγαπάμε και επιλέξαμε να μείνουμε και να δραστηριοποιηθούμε επαγγελματικά και κοινωνικά στα Χάσια δημιουργώντας , μέσα από την συμμετοχή και την δράση μας , τις προϋποθέσεις για ένα άλμα προς τα μπρός.

Κάτω απ΄ αυτές τις σκέψεις και προϋποθέσεις η αμάδα πρωτοβουλίας που συστήνουμε έρχεται , μέσα από την συμμετοχή , την συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς και τις πρωτοβουλίες που φιλοδοξεί να αναπτύξει , να συμβάλει στην διαμόρφωση των συνθηκών που θα επιτρέψουν να ληφθούν οι πολιτικές πρωτοβουλίες άσκησης συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων από τους κύριους φορείς όπως η Τοπική και Περιφερειακή αυτοδιοίκηση , ο Αγροτικός Συνεταιρισμός , το ΚΕΝΑΚΑΠ κ.α .

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμούμε πως οι κύριοι αυτοί φορείς , μέσω της συνεργασίας με τους τοπικούς παραγωγικούς και πολιτιστικούς συλλόγους , θα πρέπει να δρομολογήσουν διαδικασίες διαβούλευσης με σκοπό την σύνταξη ενός σχεδίου ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης – πρότυπο στην χωρική ενότητα των Χασίων περιγράφοντας τα μέσα και τις μεθόδους άσκησης πολιτικών στο πλαίσιο του Α΄ Αναπτυξιακού Συνεδρίου που πιστεύουμε πως ήρθε η ώρα να προετοιμαστεί .

Στη φάση αυτή και ως ότου δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάληψης των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από τους παραπάνω φορείς , η ομάδα πρωτοβουλίας που συστήνουμε σήμερα θα δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλοντας στην διαμόρφωση και ωρίμανσή τους κάτι που θα επιτρέψει την σύνταξη ενός σχεδίου που θα υπηρετεί τον κοινό στόχο της τοπικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης .

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα πρωτοβουλίας χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν άλλοι φορείς όπως η πραγματοποιηθείσα ημερίδα του Συλλόγου «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» , των πολιτιστικών φορέων των Χασίων , αλλά και ατομικών πρωτοβουλιών όπως η σύνταξη μελέτης για την αναστύλωση του ασκηταριού Αγίου Νικολάου που χρηματοδότησε ο συμπολίτης μας Αποστόλης Γκαντέλας , που βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού , το μουσείο του Κώστα Σγουραλή στην Αχλαδέα και μια σειρά άλλες δράσεις , που αναδεικνύουν το πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο και τα άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής , δηλώνοντας πως θα συνεργαστεί μαζί τους ώστε να υπάρξουν κοινές προτάσεις για το αύριο των Χασίων .

Ως πρώτη ενέργεια και με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ωρίμανσης της πρότασης (επικαιροποιημένη ολοκληρωμένη μελέτη ) αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία προώθησης της εφαρμογής της μελέτης για την ίδρυση και λειτουργία Αναρριχητικού Κέντρου Χασίων αξιοποιώντας την συστάδα των βράχων στην περιοχή Γάβρου και Αγίου Δημητρίου .

Μια μελέτη που ενώ συντάχθηκε και στηρίχθηκε από τις δημοτικές αρχές του πρώην δήμου Χασίων και στη συνέχεια επικαιροποιήθηκε και υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στον Ε.Ο.Τ από τον δήμο Καλαμπάκας , εντούτοις δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί .

Εκτιμούμε πως η προώθηση της συγκεκριμένης μελέτης με σκοπό την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης του έργου με τελικό στόχο την λειτουργία του αναρριχητικού κέντρου , σε συνδυασμό με παράλληλες πολιτικές , αποτελεί κομβικό σημείο για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής των Χασίων .

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα πρωτοβουλίας σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Σινάνη προκειμένου να τον ενημερώσει και να ενημερωθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος και κυρίως να ακούσει τις προθέσεις της σημερινής δημοτικής αρχής και στη συνέχεια θα συγκαλέσει λαϊκή συνέλευση των κατοίκων των οικισμών Γάβρου και Αγίου Δημητρίου , στα διοικητικά όρια των οποίων εδράζεται το κέντρο αναρρίχησης Χασίων, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών για την προώθηση χρηματοδότησης της μελέτης .

Τέλος, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν αντιπολιτευόμαστε αλλά συνεργαζόμαστε με όλους , με ειλικρίνεια που απορρέει από την κοινή μας αγωνία για το αύριο των Χασίων .
Τα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή