Πρόστιμο 75.000 ευρώ στον “Τειρεσία” Reviewed by Momizat on . Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 75.000 ευρώ στην εταιρεία «Τειρεσίας Α.Ε.» επειδή την ενημέρωσε με καθυστέρηση έξι μηνών για τ Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 75.000 ευρώ στην εταιρεία «Τειρεσίας Α.Ε.» επειδή την ενημέρωσε με καθυστέρηση έξι μηνών για τ Rating: 0

Πρόστιμο 75.000 ευρώ στον “Τειρεσία”

Πρόστιμο 75.000 ευρώ στον “Τειρεσία”

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 75.000 ευρώ στην εταιρεία «Τειρεσίας Α.Ε.» επειδή την ενημέρωσε με καθυστέρηση έξι μηνών για την λειτουργία του νέου συστήματος παροχής πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς προς διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας πάσης φύσεως επιχειρήσεων με την ονομασία «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση της Αρχής ο «Τειρεσίας» έθεσε σε εφαρμογή το νέο σύστημα παροχής πληροφοριών ΤΣΕΚ τον Ιούνιο του 2013, χωρίς να έχει λάβει προηγούμενα την απαιτούμενη άδεια.

Σε πρώτο στάδιο λειτουργίας του ΤΣΕΚ ο «Τειρεσίας» ξεκίνησε με την παροχή δεδομένων νομικών προσώπων και στο δεύτερο στάδιο προχώρησε να παρέχει σε επιχειρηματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα την δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων.

H Αρχή αναφέρει ότι σκοπός του ΤΣΕΚ είναι η παροχή «ορθών και επίκαιρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς για την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας των επιχειρηματιών».

Στην απόφασή της η Αρχή αναφέρει ότι ο «Τειρεσίας» πλέον του ότι ενημέρωσε την Αρχή με καθυστέρηση την λειτουργία του ΤΣΕΚ, δεν ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους, όπως είχε υποχρέωση από το νόμο(Ν. 2472/1997), για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο «Τειρεσίας» σε σχετικό έγγραφό του προς την Αρχή αναφέρει ότι η ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, γινόταν «μέσω του επιτηδευματία-αποδέκτη». Δηλαδή, ο «Τειρεσίας» «μετακυλίει ουσιαστικά τη δική του υποχρέωση στον εκάστοτε αποδέκτη δεδομένων», προσθέτει η Αρχή.

Η Αρχή αναφέρει ότι ο «Τειρεσίας» με την λειτουργία του ΤΣΕΚ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση ενημέρωσης του ενδιαφερομένου που έχει από την νομοθεσία πριν την διαβίβαση των δεδομένων στον αποδέκτη.

Η Αρχή αφού έλαβε υπόψη της την βαρύτητα των παραβάσεων του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την πλευρά του «Τειρεσία», αλλά και την προσβολή που επήλθε στα ενδιαφερόμενα -θιγόμενα πρόσωπα, επέβαλλε πρόστιμο 75.000 ευρώ.

Παράλληλά, με άλλη δεύτερη απόφασή της η Αρχή παρέχει άδεια λειτουργίας του συστήματος ΤΣΕΚ στην εταιρεία «Τειρεσίας» και θέτει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή