«Πυρετώδης» προετοιμασία στη ΓΓΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις 2015 Reviewed by Momizat on . Τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υποδοχή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων «φορολογικού» έτους 2014 ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Ε Τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υποδοχή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων «φορολογικού» έτους 2014 ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Ε Rating: 0

«Πυρετώδης» προετοιμασία στη ΓΓΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις 2015

«Πυρετώδης» προετοιμασία στη ΓΓΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις 2015

Τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υποδοχή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων «φορολογικού» έτους 2014 ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Βάσει του νόμου οι δηλώσεις για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 θα πρέπει να ξεκινήσουν να υποβάλλονται την 1η Φεβρουαρίου 2015 με την καταληκτική ημερομηνία να εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2015.

Ειδικότερα, η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου συγκρότησε ομάδας εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014.

Έργο της 20μελούς ομάδας είναι ο καθορισμός των προδιαγραφών, η ανάλυση των απαιτήσεων, η μέριμνα για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων ή αποφάσεων όπου απαιτείται, αλλά και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το Taxis και το TAXISnet.

Ειδικό βάρος θα δοθεί σε θέματα παραλαβής δήλωσης, συλλογής πληροφοριακών στοιχείων, όπως εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων, στη προσυμπλήρωση των δηλώσεων, στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους, στην εκκαθάριση και στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί πως η υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2015 και βάσει του νόμου θα ολοκληρωθεί την 30η Ιουνίου 2015.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ως καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2014 την 30η Απριλίου 2015. Ωστόσο, ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 (από 1.1.2014 έως 31.12.2014) έχει ισχύ η μεταβατική διάταξη του άρθρου 72 παρ 23 του ΚΦΕ, σύμφωνα με την οποία «ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου».

Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρονταν στην διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του ΚΦΕ που υπογραμμίζει ότι: «3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.»

Η παράγραφος αυτή όμως θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2016 για τα εισοδήματα του 2015 και όχι για τα εισοδήματα του 2014.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή