Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ΑΚΕΘ Reviewed by Momizat on . Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market- που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market- που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από Rating: 0

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ΑΚΕΘ

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ΑΚΕΘ

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market- που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ισπανίας στα πλαίσια του ERASMUS+, πραγματοποιήθηκε στις 22/01/2015, στο Badajoz της Ισπανίας η εναρκτήρια εταιρική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος.

Ο κύριος σκοπός του έργου IBM+ είναι η επιλογή, η προσαρμογή και η ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση των φορέων του τομέα της ενέργειας, καθώς και η χρήση καινοτόμων τεχνικών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ στον τομέα αυτό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η προφορά νέων προϊόντων/υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις ραγδαίες αλλαγές του κλάδου αλλά και στις απαιτήσεις των καταναλωτών/πελατών.

Στην εναρκτήρια εταιρική αυτή συνάντηση παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν η κατάσταση του κλάδου της ενέργειας τόσο στις χώρες της σύμπραξης όσο και στην ΕΕ, καθώς και το υφιστάμενο πλαίσιο κατάρτισης στον τομέα αυτό.

Εκτός του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας στο εν λόγο σχέδιο συμμετέχουν ως εταίροι και οργανισμοί, ινστιτούτα, εταιρείες, Πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς από τις χώρες: Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία και Αυστρία.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή