Την περασμένη Τετάρτη συγκεντρώθηκαν οι επτά πλειοψηφήσαντες των εκλογών της 20ής Σεπτεμβρίου (σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου) και συγκρότησαν σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύνθεση:
1) Πρόεδρος: Ζιάκα Μαρία
2) Αντιπρόεδρος: Ταμπρατζή Ελένη
3) Γραμματέας: Τσίκος Δημήτριος
4) Ταμίας: Κομπόλια Έφη
Μέλη: Μάγκα Παναγιώτα (με αρμοδιότητα Δημοσίων Σχέσεων)
Μέος Ευάγγελος
Μπούρα Μαίρη
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση για το μέλλον του συλλόγου και τις προοπτικές στη νέα καλλιτεχνική περίοδο.