Δεν θα γίνουν άυριο τα μαθήματα στο Γυμνάσιο Φαρκαδόνας λόγω κρούσματος μηνιγγίτιδας Reviewed by Momizat on . 13χρονος μαθητής του Γυμνασίου Φαρκαδόνας παρουσίασε μηνιγγίτιδα και το κτήριο θα παραμείνει κλειστό για απολύμανση! Διαβάστε την ανακοίνωση του Δημάρχου Φαρκαδ 13χρονος μαθητής του Γυμνασίου Φαρκαδόνας παρουσίασε μηνιγγίτιδα και το κτήριο θα παραμείνει κλειστό για απολύμανση! Διαβάστε την ανακοίνωση του Δημάρχου Φαρκαδ Rating: 0

Δεν θα γίνουν άυριο τα μαθήματα στο Γυμνάσιο Φαρκαδόνας λόγω κρούσματος μηνιγγίτιδας

Δεν θα γίνουν άυριο τα μαθήματα στο Γυμνάσιο Φαρκαδόνας λόγω κρούσματος μηνιγγίτιδας

13χρονος μαθητής του Γυμνασίου Φαρκαδόνας παρουσίασε μηνιγγίτιδα και το κτήριο θα παραμείνει κλειστό για απολύμανση! Διαβάστε την ανακοίνωση του Δημάρχου Φαρκαδόνας:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Α/θµια και Β/θµια Εκπαίδευση» (άρθρο 94, παραγ. 4, αριθµ. 27 ∆ιακοπή µαθηµάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών κλπ)
2. Την εγκ. 61/74894/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: Άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από ∆ήµους, από την 1η Ιανουαρίου 2011»
3. Την γνωµοδότηση του ∆ιευθυντή του Κέντρου Υγείας Φαρκαδόνας κ. Σακελλαρίου Ιωάννη, ότι µαθητής του Γυµνασίου Φαρκαδόνας παρουσίασε µηνιγγίτιδα και προτάθηκε προληπτική απολύµανση των Κοινοχρήστων χώρων του Σχολείου για την προστασία των µαθητών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

∆ιακόπτουµε τα µαθήµατα του Γυµνασίου Φαρκαδόνας την 28-1- 2015 για µια ηµέρα (1) λόγω απολύµανσης των κοινοχρήστων χώρων του Σχολείου, κατόπιν παρουσίασης κρούσµατος µηνιγγίτιδας, για την προστασία των µαθητών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Μεριβάκης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή