Θεώρηση βιβλιαριών ηλεκτρονικά Reviewed by Momizat on . Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ ανακοινώθηκε ότι η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ καταργήθηκε. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια από Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ ανακοινώθηκε ότι η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ καταργήθηκε. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια από Rating: 0

Θεώρηση βιβλιαριών ηλεκτρονικά

Θεώρηση βιβλιαριών ηλεκτρονικά

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ ανακοινώθηκε ότι η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ καταργήθηκε. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση ( παρ. 6 άρθρο 3 της αριθ. οικ. 11810/179/Φ. 80353 Υπουργικής

Απόφασης ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/20.6.2014 που κοινοποιήθηκε με την αριθ. 49/2014 εγκύκλιο

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το ασφαλιστικό δικαίωμα ελέγχεται ηλεκτρονικά.

Οι συνταξιούχοι και οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της

Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον νομό Αττικής και στα

Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την περιφέρεια για:

– Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.

– Διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος.

– Χορήγηση Ευρωπαϊκών εντύπων και Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ΕΚΑΑ.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των άμεσα ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εν ενεργεία,

για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις όποιες μεταβολές,

στην ασφαλιστική κατάσταση αυτών και των εμμέσων μελών τους.

Από τηΔιοίκηση του ΙΚΑ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή