Παράταση για το κτηματολόγιο μέχρι 2 Ιουνίου 2015 Reviewed by Momizat on . Ακόμη μία παράταση δόθηκε στην κατάθεση δηλώσεων για το κτηματολόγιο με την τρίτη ημερομηνία κατάθεσης να ορίζεται για τους κατοίκους του εσωτερικού η 2α Ιουνίο Ακόμη μία παράταση δόθηκε στην κατάθεση δηλώσεων για το κτηματολόγιο με την τρίτη ημερομηνία κατάθεσης να ορίζεται για τους κατοίκους του εσωτερικού η 2α Ιουνίο Rating: 0

Παράταση για το κτηματολόγιο μέχρι 2 Ιουνίου 2015

roloi

Ακόμη μία παράταση δόθηκε στην κατάθεση δηλώσεων για το κτηματολόγιο με την τρίτη ημερομηνία κατάθεσης να ορίζεται για τους κατοίκους του εσωτερικού η 2α Ιουνίου 2015, ώστε και οι τελευταίοι που δεν έχουν καταθέσει δηλώσεις, να το πράξουν για να αποφύγουν τυχόν κυρώσεις.
Θυμίζετε ότι, με την υπ’αριθμ.27826/28.06.2010 (ΦΕΚ Β 1077/15.07.2010) απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΚΑ κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση οι λοιπές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, οι οποίες δεν είχαν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση μέχρι την δημοσίευσή της.

Με τις με αρ. 618/6/27.11.2014 και 618/7/27.11.2014 αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε) και κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Δήμων της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του συνημμένου στην παρούσα πίνακα να υποβάλουν δήλωση για το δικαίωμά τους αυτό με αναφορά στην αιτία κτήσης του.

Η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης που έχει οριστεί ανά περιοχή. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αφήστε το σχόλιο σας